Staronovým hejtmanem Ústeckého kraje byl zvolen Oldřich Bubeníček

V pondělí 21. listopadu se konalo ustavující zasedání nového Zastupitelstva Ústeckého kraje, které vzešlo z krajských voleb konaných ve dnech 7. a 8. října 2016. Po složení slibu zastupitelů následovala volba hejtmana, jeho náměstků a dalších členů Rady Ústeckého kraje (RÚK) a volba předsedů výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje (ZÚK). Hejtmanem byl ve veřejném hlasování zvolen Oldřich Bubeníček, pro kterého hlasovalo 28 zastupitelů.

Prvním náměstkem a zástupcem hejtmana byl zvolen Martin Klika, který bude mít kompetence v oblasti financí a sociálních věcí, bezpečnosti a sociálně vyloučených lokalit. Dalšími náměstky byli zvoleni Stanislav Rybák (kompetence pro oblast zdravotnictví, strategie, přípravy a realizace projektů), Jaroslav Komínek (kompetence pro oblast dopravy a silničního hospodářství), Jaroslav Foldyna (neuvolněný náměstek s kompetencemi pro komunikaci s vládou a státními orgány) a Petr Šmíd (kompetence pro oblast školství, mládeže a sportu).

Dalšími členy RÚK se stali Jitka Sachetová (kompetence pro oblast kultury a památkové péče, zemědě lství a životní prostředí), Ladislav Drlý (kompetence pro oblast investic a majetku) a Zdeněk Matouš (kompetence pro oblast cestovního ruchu a regionálního rozvoje. Neuvolněnými členy jedenáctičlenné RÚK byli zvoleni Radek Belej a Radek Štejnar.

ZÚK rozhodlo o ustavení osmi výborů v čele se zvolenými předsedy: Jaroslav Dubský (výbor pro kulturu a památkovou péči), Pavel Vodseďálek (výbor pro národnostní menšiny), Radmila Krastenicsová (výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost), Pavel Csonka (výbor pro zdravotnictví), Miroslav Andrt (výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova), Dominik Hanko (výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality), Jan Richter (finanční výbor) a Drah omíra Miklošová (kontrolní výbor).

Hnutí ANO 2011 v pětapadesátičlenném zastupitelstvu obsadilo 20 křesel, KSČM získala 13 mandátů, ČSSD deset mandátů, ODS sedm mandátů a koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv občanů (SPO) osadila pět křesel. Složení zastupitelstva prošlo velkou obměnou, pouhých 14 zastupitelů pokračuje dále i v tomto V. volebním období, 41 zastupitelů je nových.

unnamed-8 unnamed-9 unnamed-10

Red

Red