Radnice zvažuje vznik stálých výstavních prostor s historickou expozicí

LOVOSICE – Radní města se na svém devátém jednání v tomto roce zabývali možností vzniku stálé historické expozice ve sklepních prostorách Pfannschmidtovy vily. Rada posvětila svým usnesením smlouvu na vznik výtvarně-architektonické studie, která by měla být hotová do konce prázdnin.

Expozice s názvem „Odkrytá tajemství našich předků a jejich poklady“ by mohla v budoucnu vzniknout na ploše zhruba 145 m2 v suterénu městské knihovny. Vizualizace bude zahrnovat vstupní prostory, chodby a místnosti přiléhající k hlavnímu sálu. Studie by měla přiblížit, jak by mohly vypadat hlavní výstavní prostory včetně charakteru výstavního mobiliáře, osvětlení a způsob prezentace exponátů. Dále pak pokladnu a stánek se suvenýry, vinotéku, salónek a další obslužné prostory pro personál.

V tuto chvíli se architekt zabývá pouze budoucí podobou prostor. Jaký bude rámec výstavy, jaké bude zahrnovat historické období a které konkrétní exponáty zde budou umístěny, to bude ještě předmětem dalších úvah. „Rád bych, aby v co nejbližší době vznikla pracovní skupina tvořená odborníky, zástupci radnice a Kulturního centra, která se bude otázkou samotné expozice zabývat,“ prozradil starosta města Milan Dian. Vzhledem k tomu, že jsou Lovosice velice bohatým a evropsky významným nalezištěm, nebude podle starosty snadné o podobě výstavy rozhodnout. „Významných archeologických nálezů z okolí Lovosic je obrovské množství. To potvrzuje i nedávný nález pohřebního vozu z doby železné, který byl před pár dny archeology odtajněn. Budu se řídit doporučením odborníků a těším se na to, co vlastně vyberou a co zajímavého se při této práci o dávné historii města ještě dozvím,“ říká starosta.

Obnovení muzea v Lovosicích není nová myšlenka. Již od roku 2007 v Lovosicích funguje občanské sdružení Muzeum Lovosicka, které si klade za cíl obnovení existence muzea v Lovosicích. Prosadit vznik takovéto instituce není ovšem snadnou záležitostí. „Vznik muzea je komplikovanou záležitostí především z provozně technického hlediska. Je potřeba zajistit kvalifikovaný personál, sehnat kurátory sbírek a vybrat ředitele. Dalším hlediskem jsou samozřejmě nemalé finanční prostředky, které musí být investovány nejenom do samotného vzniku instituce, ale pak i do dalšího provozu. Instituce muzea musí splňovat celou řadu náležitostí, které v tuto chvíli nejsme schopni naplnit. Nicméně je více než smutné, že město, které leží na obrovském a významném archeologickém nalezišti, muzeum stále nemá. Rozhodli jsme se proto, že pomůžeme jeho vzniku tím, že se pokusíme rozjet první vlaštovku v podobě stálé výstavy,“ doplňuje starosta města.

Zda expozice v Lovosicích vznikne, bude záležet na vůli zastupitelstva v dalším volebním období. Od studie se očekává, že přiblíží možnou podobu prostor a rámcově odhadne finanční náročnost projektu.

Red

Red