Stavba prosklené cyklověže v Litoměřicích začala

Již od července bude v Litoměřicích sloužit potřebám cyklistů parkovací věž pro kola. Cyklověž, jejíž stavba byla zahájena před několika dny, vyroste v těsné blízkosti vlakového a autobusového nádraží.

Dokončení prací je plánováno na konec června. „Momentálně je vyhloubena stavební jáma a připravujeme bednění pro základovou železobetonovou konstrukci,“ popsal průběh prací investiční technik městského úřadu Ladislav Pošík. Zároveň vysvětlil, jakým způsobem probíhá výstavba výškových pater. Horní polovina věže bude montována zvlášť a jeřáb ji následně usadí na dolní polovinu sestavenou přímo na místě. Následně pak přijdou na řadu sklenářské práce, instalace elektro rozvodů, programování či položení asi 600 metrů nových chodníků. Součástí pozemních úprav bude i celková úprava okolí.

Jedenáct metrů vysoká prosklená parkovací věž se samoobslužným systémem bude stát vedle zelené budovy Českých drah na pozemku, který je majetkem města. „Nachází se v blízkosti centra, navíc na místě, kde se potkává autobusová i železniční doprava,“ poukázal již v průběhu plánování na výhody umístění místostarosta města Karel Krejza. Vzhledem k tomu, že sousední budovu Českých drah nesmí cyklověž převýšit, bude částečně zapuštěna do země. Den uschování jednoho kola vyjde na 5 korun a ke kolu se vejde i drobná batožina. Celkem prosklená věž pojme až 118 kol. Provoz zajistí Technické služby města Litoměřice. Zapojí se i městská policie, neboť prostor budou monitorovat dvě kamery napojené na kamerový systém a strážníci navíc věži zajistí 24 hodinový provoz.

Město na výstavbu věže získalo dotaci převyšující 12 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové náklady činí 13,5 milionu korun. Z vlastních prostředků tak radnice hradí přibližně 1,4 milionu korun. Litoměřice se výstavbou věže zařadí mezi řadu dalších měst, která stejné zázemí cyklistům již nabízejí. Mezi ně patří například Pardubice, Třinec, Lysá nad Labem nebo Hradec Králové.

Red

Red