Letos bude v Litoměřicích zahájena stavba vědeckovýzkumného centra

Geotermální projekt v Litoměřicích se letos posune do další významné fáze. Pravděpodobně v polovině roku bude v areálu Jiříkových kasáren zahájena stavba vědeckovýzkumné infrastruktury v rámci projektu RINGEN. Stane se tak díky dotaci ve výši 103 milionu korun, jež se podařilo získat z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání spravovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Dokončena by měla být do konce příštího roku.

„Litoměřice se tak stanou městem s unikátním vědeckovýzkumným pracovištěm, jediným svého druhu v České republice, které doplní několik podobných pracovišť v Evropě,“ uvedl starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. Bude poskytovat vysoce specializované služby různým průmyslovým a stavebním oborům, unikátní data a vybavení a v neposlední řadě budou moci vysoké školy, výzkumné organizace a firmy vyžít její zázemí pro vlastní výzkum či praktické zkoušky a testy. „Cílem bude koncentrovat odborné znalosti různých oborů a špičkové vybavení do jednoho místa a přispět k výzkumu efektivního využívání hlubinné geotermální energie, která představuje nevyčerpatelný zdroj obnovitelné energie,“ dodal manažer geotermálního projektu Antonín Tym.

Podrobnější informace k průběhu stavby výzkumné infrastruktury budou ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, jež je řešitelem projektu, poskytnuty poté, co dojde k podpisu smlouvy o přidělení dotace, pravděpodobně tedy v dubnu.

Stavba vědeckovýzkumného centra bude druhým významným krokem v realizaci více než deset let připraveného geotermálního projektu. Tím prvním bylo vyhloubení více než dvoukilometrového vrtu, který ověřil předpoklady expertů týkající se teploty a geologické struktury. Následující fází by měla být realizace vrtu do hloubky 4 až 5 kilometrů a s tím spojené ověření možnosti vytvoření geotermálního výměníku v tvrdých horninách. Loni byla podána žádost o dotaci na realizaci, přičemž maximální náklady mohou dosáhnout bezmála 900 milionů korun. Nositelem projektu je Univerzita J. E. Purkyně a konsorcium partnerů, mezi nimiž je i město Litoměřice.

 

Red

Red