Štětí – ZST a "mladí myslivci

dC1ewEvbZCR1gj5ZSK3V5gHnd-JnTIezTM3WETBQuLtE1gKdQtEwOp1wpzopfDNGhIi_UnI

 

Dne 17.5.2014 se kroužek mladých myslivců zúčastnil soutěže ZST (zlaté srnčí trofej) ve Stvolínkách u České lípy. Po celý rok se pilně připravovali na tuto soutěž, která se konná jednou za rok. A připravili se velmi dobře. Počasí nám v tento den zrovna nepřálo, bylo velmi pochmurné,ale nálada byla velmi dobrá. V teoretické části měli děti za úkol poznat několik desítek zvířat z obrázku, napsat jejich rodový i druhový název. Úkol velmi nelehký i pro některé myslivce. V praktické části jsme se přesunuli do části honitby, kde měli několik stanovišť-střelba ze vzduchovky, první pomoc, zoologie, botanika aj. Na soutěž odjeli jen 3 děti, ale přesto jsme vyhráli co se dalo! V kategorii starších – I.místo – Šimon Klikar, Štětí, II.místo – Nikola Krolopová, Stračí. Kategorie mladších – I.místo – David Bartoš, Štětí. Děkuji všem sponzorům – MS Špičák Radouň, OMS Litoměřice, doprava – p. Kubánek, p.Novák P.

 

Michaela Kubánková – vedoucí mysl.kroužku

Red

Red