Strážníci odměňují zodpovědně děti i rodiče.

 „Bez přilby nevyjíždějte,“ nabádá kampaň

Sára Baudlerová jezdí na kole s přilbou. Je rozumná. Řídí se zákonem o silničním provozu a chrání své zdraví i život. „Přilba mi nevadí, jezdím s ní vždycky,“ sdělila Sára z Litoměřic.

Na hlídky městských strážníků a Policie ČR mohou o letních prázdninách narazit cyklisté v Litoměřicích. Ti, jako každým rokem, věnují zvýšenou pozornost mladým cyklistům a jejich bezpečné jízdě. Současně také kontrolují vybavení kol a prověřují znalosti zákona o provozu na pozemních komunikacích. Vzorní cyklisté jsou odměňováni drobnými cyklopotřebami – lahvemi, zvonky, blikačkami, reflexními prvky.

Cílem je snížení nehodovosti cyklistů a následků jejich dopravních nehod zapříčiněných nesprávným použitím bezpečnostních prvků a upozornit cyklisty, zvláště děti a jejich rodiče, na nebezpečí vážných úrazů hlavy při pádu z jízdního kola“ poukázala na význam Rita Vlčková, koordinátorka projektu Zdravé město Litoměřice, jež akci spolupořádá v rámci kampaně Národní dny bez úrazů. Kampaň podporuje nezisková organizace Bezpečně na kole. Potěšující přitom je, že počet dětí jezdících bez přileb klesá.

Red

Red