„ Jaké budou Litoměřice v roce 2030?“

Do konce října probíhá v Litoměřicích anketa, jejímž cílem je ověřit problémy definované účastníky veřejného diskusního fóra, které pod názvem „ Jaké budou Litoměřice v roce 2030?“ proběhlo minulý měsíc.

Na setkání, jehož se společně s představiteli města zúčastnilo zhruba 150 lidí, byly definovány oblasti, které obyvatele Litoměřic nejvíce trápí. Před tím, než budou předány k řešení zastupitelům města, je nutné ověřit jejich platnost na širší skupině obyvatel.

I lidé, kteří se neúčastnili veřejného projednání, tak dostávají příležitost vyjádřit se k tomu, co jim v našem městě chybí, co by se dle jejich mínění mělo změnit či realizovat tak, aby se kvalita života v Litoměřicích i nadále zvyšovala,“ uvedla pracovnice Oddělení projektů a strategií Městského úřadu v Litoměřicích Rita Vlčková.

Anketní lístky je možné vyplnit na stránkách Zdravého města Litoměřice http://zdravemesto.litomerice.cz, v Informačním centru na Mírovém náměstí, v Domě dětí a mládeže Rozmarýn v Plešivecké ulici, v Centrální školní jídelně ve Svojsíkově ulici a v Knihovně K. H. Máchy na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Občané mohou být osloveni také studenty SSOŠ 1.KŠPA, kteří s realizací ankety pomáhají.

Red

Red