Střední škola Pohoda s.r.o. z Litoměřic vyhrála v cukrářské soutěži

Střední školy, jež mají v nabídce oborů gastronomii,  se předvedly pracovníkům úřadu, návštěvníkům (byl úřední den) a také zastupitelům kraje, kteří měli druhé zasedání od říjnových voleb.

Mezi soutěžícími byly převážně děvčata ze škol zřizovaných buď Ústeckým krajem nebo jinými subjekty. Na anketních lístcích byly hlasy pro všechny školy, ale jenom tři byly oceněny. Náměstkyně hejtmana Jana Vaňhová, která má v gesci školství, předala ceny zástupkyním vítězné Střední škola Pohoda s.r.o. z Litoměřic, druhá byla SŠ řemesel a služeb Děčín, p. o.  a třetí SŠ obchodu, řemesel a služeb a ZŠ z Ústí n. L., rovněž příspěvková organizace kraje. O konečném pořadí rozhodlo 276 hlasů pro deset škol, 25 druhů cukroví a nepočítaně mladých a šikovných cukrářů.

Red

Red