Studovat na VOŠ ve Štětí je dobrá volba

Spolupráce se zaměstnavateli jako klíčový prvek pro funkční odborné vzdělávání

Pokud chceme kvalitně vyučovat technickým oborům, musíme disponovat především moderním vybavením, které koresponduje s technologiemi, jež jsou vyžadovány zaměstnavateli, kvalitním, pravidelně školeným pedagogickým sborem, ale především silnou vazbou na výrobní sféru. A právě touto cestou se u všech svých technických oborů snaží Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola ve Štětí dlouhodobě jít. Partnerství s firmou rozhodně neznamená jen realizaci praxí pro žáky a studenty školy, ale jde především o dlouhodobý proces společného utváření vzdělávacích programů, snaha o modernizaci oborů a trvalá podpora pedagogů odborných předmětů ve formě dalšího vzdělávání.

Jedním z klíčových projektů této spolupráce je realizace společného oboru mezi zmíněnou školou a společností Mondi, která se řadí mezi největší zaměstnavatele v zemi. Projekt nejen přispívá k tvorbě kvalifikované pracovní síly v regionu, ale má též hlubší podtext, který bychom mohli definovat jako sociální odpovědnost firmy vůči regionu, ve kterém realizuje své aktivity. Kromě společné práce na zvyšování kvality výuky firma finančně a metodicky participuje na stavbě moderní chemické laboratoře, která bude dostupná jak žákům oboru obalová technika, tak projektům pro začlenění žáků místních základních škol za účelem nasměrování žáků k technickému vzdělávání. Naopak žáci, kteří obor absolvují a splní všechny požadované podmínky, mají otevřeny dveře do firmy a tak i šanci najít kvalitní uplatnění na trhu práce. Aby byl obor otevřen i těm, kteří jsou sice nadaní, ale nemají finanční prostředky na dojíždění či ubytování, platí společnost po celé čtyři roky všem žákům velmi kvalitní domov mládeže. A to je již velmi výrazná finanční úspora pro rodiny žáků. I za těchto výhodných podmínek je nástup absolventa do firmy zcela dobrovolný. V Mondi prostě předpokládají, že díky tomu, že vytvoří zajímavé prostředí pro výuku, namotivují absolventy k nástupu do firmy.

Zmíněný obor obalová technika se navíc od následujícího školního roku vrací na své původní místo, kterým je budova v Kostelní ulici. Asi nikomu místnímu neuniklo, že škola v posledním roce prožívá zásadní rekonstrukci. Některé věci jsou patrné na první pohled, jiné, mnohdy stejně důležité, jsou pozornosti kolemjdoucích skryté.

Začněme nejprve tím nejmarkantnějším, což je demolice přístavby objektu v Kostelní ulici a rekonstrukce školy, známé jako „obalovka“. Součástí projektu rekonstrukce je stavba zcela nová, rozšířená o další patro a se stávajícím objektem školy propojená krčkem. V přízemí se bude nacházet zázemí pro výuku obalové techniky a signmakingu, v patře pak najdeme zcela novou velkokapacitní posluchárnu, která bude sloužit nejen k výuce odborných předmětů, ale též k pořádání odborných akcí, např. ve spolupráci s firmami z oboru. Zároveň zde bude postavena ještě další nová třída pro klasickou výuku.

Stávající hlavní budova školy však taktéž prochází velmi razantními změnami. Při troše nadsázky je možné říci, že jediné, co zůstává, jsou obvodové zdi. Kompletně se změní (a rozšíří) veškerá hygienická zařízení, stejně tak jako se kompletně přestaví učebny a zázemí pro pedagogické a nepedagogické pracovníky. A co je nejzajímavější, vzniknou zde i zcela nové prostory, mezi které patří již zmíněná laboratoř chemie zaměřená na papír a obaly, a zcela nový ateliér v prostoru dříve nevyužité půdy. Díky tomu vzniklo také nové schodiště, navazující na to stávající. I tento objekt se stává plně bezbariérovým. Řada učeben bude navíc klimatizována.

Jedna věc jsou nové a krásné budovy, ale neméně důležité je to, co ukrývají a nabízí svým studentům. Součástí rekonstrukce je dodávka zcela nových strojů. Jmenujme např. dva řezací plotry značky Kongsberg, přičemž první o velikosti 3 m bude určen pro dílnu packagingu, druhý, menší, pro signmaking. Dále škola získá jednu z prvních instalací produkčního digitálního tisku Xerox Iridesse, díky kterému objeví zcela nové možnosti při využití tiskových technologií jak pro obalovou techniku, tak pro grafický design. Pro potisk materiálu s vyšší gramáží, nebo i jiných objektů, bude určen UV velkoformátový flatbed tisk, který zvládne potisknout až 9 cm vysoké materiály. Flotilu strojů v neposlední řadě rozšíří zařízení pro předtiskovou přípravu (např. hardwarově kalibrovatelné pracoviště s displejem Barco) a stroje pro dokončovací zpracování dokumentů. Součástí dodávky je taktéž profesionální CO2 laserová gravírka. K tomu všemu přibydou 3 nové počítačové učebny a nový server.

Nechceme ovšem zapomínat i na ostatní naše obory, a tak během těchto prázdnin se živě pracovalo též na dalších budovách školy. V září začali učni oboru truhlář pracovat v nově vybavené dílně nejmodernějšími stroji od rakouské společnosti Felder. Velmi důležitá je skutečnost, že nyní je dílna plně vybavená centrálním odsáváním od jednotlivých strojů. Ruku v ruce s tím probíhá rekonstrukce dílen elektrikářů a mechatroniků. Ti, kromě nových měřících strojů získali např. robotickou ruku, kterou se budou učit programovat. Nyní probíhá rekonstrukce svářecí školy, která nyní bude vybavena novými svářecími přístroji včetně boxů a učni oboru zámečník obdrží nové stroje do haly. Jedná se o soustruhy s digitálním odměřováním, frézky, vrtačky, lis s výkonem 100 tun, a v neposlední řadě též zcela ojedinělou CNC plasmový řezací portál, plně řízený počítačem. Do provozu bude dán též virtuální trenažér svařování v hodnotě několika milionů Kč, v současnosti nejmodernější instalace napříč českými školami. Učební obory jsou též vyučovány plně v souladu s požadavky významných zaměstnavatelů, kterými jsou společnosti 2JCP, Valmet či I&C Energo. Právě u nich probíhá praxe žáků.

O tom, že učební obory prochází ve škole velkou rekonstrukcí svědčí i fakt, že je možné téměř dennodenně sledovat čilý ruch okolo budovy v ulici 1. máje. Nejde jen o stavební úpravy, během kterých se modernizuje jak elektrické vedení, nebo např. vzduchotechnika, ale často je vidět i navážka nových strojů kamiony doslova z celé Evropy.

Na počátku zimy plánujeme kolaudaci nově zrekonstruované školy. Posléze se uvedou do provozu zejména odborné učebny (packaging, signmaking, pre-press, chemická laboratoř, fotostudio). Do plného provozu chceme školu nasadit ve školním roce 2019 – 2020.

Pochopitelně plánujeme slavnostní otevření školy a proto vás mimo jiné i touto formou rádi pozveme. Přesný datum bude předem uveřejněn jak na webu školy, tak facebooku. Závěrem je třeba říci, že zmiňovaná modernizace napříč obory je financována z několika zdrojů, přičemž z grantů Evropské unie proudí více jak 100 milionů Kč. Domníváme se, že škola si takovou rekonstrukci velmi zaslouží, protože vždy poskytovala kvalitní výuku a byla dobrým odrazovým můstkem pro řadu absolventů do jejich dalšího pracovního života. Proto se i nadále budeme snažit, aby kvalitní výuka byla podepřena i špičkovými technologiemi.

Za tým VOŠ a SŠ

Dr. Jiří Konvalinka, ředitel

Dr. Jiří Konvalinka, ředitel

Red

Red