Stále stejnou cenu tepla se v Lovosicích daří držet již pět let

LOVOSICE – I v roce 2019 by cena tepelné energie, kterou zajišťuje Tepelné hospodářství města Lovosice (TH), neměla přesáhnout 558,- Kč za GJ bez DPH. Cena tepla by tak mohla zůstat stále stejná jako pět let před tím.

Za rok 2018 se v centrální soustavě zásobování teplem (CZT) protopilo 7 5133 GJ a v plynových kotelnách 1 118 GJ energie a to celkově za 234 topných dnů. Oproti roku 2017 se topilo o 18 dní méně. Tentokrát byla jarní část topné sezóny ukončena 16.05.2018 a radiátory začaly znovu hřát až 24.09.2018. Konečná cena tepelné energie se stanovuje po skončení podzimní topné sezóny tedy k 31. prosinci daného roku. Vypočítává se na základě reálně vynaložených nákladů v zúčtovacím období. Cena tepla za rok 2018 se od předem avizované částky nijak neliší, odběratelé opět zaplatí 558,- Kč bez DPH, což činí 641,70 Kč včetně DPH za GJ energie.

Rok 2018 nebyl nijak zvlášť poruchový, neuskutečnily se ani žádné větší opravy. Byla prováděna pouze běžná údržba, opravy menších poruch a periodická výměna měřičů tepla. V červnu byla ovšem přerušena dodávka teplé užitkové vody a to z důvodu poruchy rozdělovače na teplárně v Lovochemii, od které TH teplo odebírá. K přerušení dodávek došlo na 4 dny od 8. do 11.06.2018.

V roce 2019 počítá společnost s napojením nového obytného domu, který by měl stát v Zámecké ulici. Ovšem největší investiční akcí, která se nicméně zatím jen připravuje, je rekonstrukce sítě v ulicích Dlouhá, Wolkerova a Sady pionýrů. Rekonstrukce soustavy by měla celkově stát 30 mil. Kč a vzhledem k velké finanční náročnosti plánuje společnost rozdělit práce do několika etap. V roce 2019 proběhne část přípravných prací a se samotnou realizací se počítá na rok 2020.

Finančně náročná je velká většina investičních akcí tepelného hospodářství. Společnost proto již několikrát využila možnosti získání úvěru. V roce 2009 to byly dva úvěry ve výši 70 000 000,- Kč a 9 769 062,- Kč na vybudování horkovodního přivaděče z Lovochemie, a na rekonstrukci části sítě CZT. Z výše uvedených úvěrů zbývá k 31.12.2018 uhradit 7 000 036,- Kč a 1 037 410,- Kč. Poslední třetí úvěr ve výši 10 000 000 na rekonstrukci sítě CZT v lokalitě Holoubkov si společnost vzala v roce 2014. Z tohoto úvěru zbývá k 31.12.2018 uhradit 4 919 872,- Kč. „V roce 2019 budou splaceny první dva výše uvedené úvěry, což Tepelnému hospodářství umožní zrealizovat plánovanou rekonstrukci sítě CZT v ulicích Dlouhá, Wolkerova a Sady pionýrů. Vedení TH se snaží rekonstrukci naplánovat tak, aby tyto nemalé finanční investice nebyly příčinou zvyšování ceny tepla. To znamená, že chceme současnou cenu tepla udržet a nezvyšovat ji,“ uvedl Martin Macháček, ředitel TH. Předpokládaná cena tepelné energie v roce 2019 by měla být 558,- Kč za GJ bez DPH.

V roce 2018 dodávalo tepelné hospodářství energii 103 subjektům, mezi které patří zejména SVJ, budovy v majetku města a objekty patřící dalším organizacím, jako jsou například Centrum kultury Lovoš, Technické služby města Lovosice a další.

Za posledních pět let se daří udržet cenu tepelné energie ve výši 558,- Kč bez DPH, což činí 641,70 Kč včetně DPH za GJ energie.

Red

Red