svodka městské policie Roudnice

Maření výkonu úředního rozhodnutí Tisk
2. 3. 2013 – 17:00 hod. – v Hornické ulici bylo hlídkou zjištěno jedoucí vozidlo Mazda, které bylo řízeno 29letou ženou z Roudnice nad Labem, o které bylo strážníkům známo, že má uložen platný zákaz řízení motorových vozidel. Z toho důvodu byl automobil zastaven a pro důvodné podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí byla na místo přivolána hlídka Policie ČR.
Usměrňování dopravního provozu Tisk
4. 3. 2013 – 11:20 hod. – hlídka usměrňovala dopravní provoz na Karlově náměstí a v Nerudově ulici, kde z důvodu závady nákladního vozidla došlo k omezení průjezdnosti komunikace.

Krádež zboží Tisk
4. 3. 2013 – 12:50 hod. – uložením blokové pokuty byl vyřešen přestupek proti majetku, kterého se krádeží zboží dopustila 58letá žena z Roudnice nad Labem v jednom z obchodů v Aleji 17. Listopadu.
Znečištěná komunikace Tisk
5. 3. 2013 – 11:17 hod. – přijata telefonní stížnost na znečištění pozemní komunikace na obchvatu města. Na místě hlídkou zjištěno, že znečištění pochází z probíhající stavby přilehlého rodinného domu a úklid je prováděn průběžně.
Neprůjezdná komunikace Tisk
5. 3. 2013 – 12:50 hod. – přijato oznámení o nemožnosti průjezdu ulice Na Čihadlech z důvodu výkopových prací. Na místě zjištěno, že omezení průjezdnosti je způsobeno přistaveným nákladním vozidlem, do kterého je nakládána zemina. Krátce po příjezdu hlídka byla již průjezdnost obnovena. Povolení výkopových prací bylo ověřeno u správce komunikace.
Vniknutí do vozidla Tisk
 Na místo byla vyslána hlídka, která zde zastihla 35letého muže z Roudnice nad Labem, který tvrdil, že vozidlo zakoupil od původního majitele ale doklad o koupi při sobě nemá. Ověřením údajů v příslušné evidenci však bylo zjištěno, že vozidlo je evidováno na jinou osobu, než kterou výše uvedený uvedl. V evidenci vedený majitel byl kontaktován a potvrdil, že o prodeji mu není nic známo. Pro důvodné podezření ze spáchání přečinu byla věc předána k dalšímu šetření Policii ČR.

Red

Red