Štětí – Rekonstrukce a rozšíření kamer. systému

V rámci projektu byly zrekonstruovány všechny stávající kamerové body, byl vybudován jeden nový kamerový bod, bylo zrekonstruováno centrální pracoviště na služebně Městské policie Štětí, a bylo zřízeno klientské pracoviště v budově Policie ČR, obvodního oddělení Štětí.