Štětí – Rekonstrukce a rozšíření kamer. systému

Ke dni 01. prosince 2013 byl ve Štětí do zkušebního provozu spuštěn zmodernizovaný a rozšířený Městský kamerový dohledový systém. Jedná se o I. etapu, na kterou město získalo dotaci z Programu prevence kriminality. V rámci projektu byly zrekonstruovány všechny stávající kamerové body, byl vybudován jeden nový kamerový bod, bylo zrekonstruováno centrální pracoviště na služebně Městské policie Štětí, a bylo zřízeno klientské pracoviště v budově Policie ČR, obvodního oddělení Štětí.

Rekonstrukce a rozšíření se týkalo kamerových bodů :

 

1 ul. Okružní v zorném poli této kamery je jižní část sídliště Stračenská včetně přilehlého parkoviště, ulice Okružní a přilehlá zástavba rodinných domů.
2 ul. Obchodní v zorném poli této kamery jsou ulice Školní, Obchodní, jejich křižovatka, Bezručovy sady a pěší zóna.
3 Mírové náměstí v zorném poli této kamery je celé Mírové náměstí, ulice Dlouhá a čás ulic Litoměřická a Krátká.
4 Nové náměstí v zorném poli této kamery je ulice Kostelní, Krátká a jejich křižovatka, ČSA, obchodní dům a parkoviště před ním, pěší zóna, plocha Nového náměstí, všechny přilehlé domy a obchody.
5 ul. Stračenská v zorném poli této kamery je pivnice Quatro, parkoviště u věžových domů č. 612 a 613 a celá severní část tohoto areálu.
6 ul. Školní v zorném poli této kamery jsou ulice U Stadionu, Školní a jejich křižovatka, jižní část sídliště Alšova, restaurace Říp a křižovatka ulic Ostrovní a ČSA.
7 ul. U tržnice v zorném poli této kamery je Městská tržnice, prostor mezi tržnicí, Domem lékařských služeb a DPS, křižovatka ulic Alšova a U tržnice, areál domů v Alšově ulici, zadní část domů č. 545 až 706 ze strany od tržnice, průchod mezi Novým náměstím a ulicí U tržnice.
8 ul. Družstevní v zorném poli této kamery jsou přilehlá parkoviště, dětské hřiště, parkoviště za i před barem Synot, křižovatka ulic Radouňská a Lidická, Křižovatka ulic Družstevní a Polské armády, areál věžových domů, lokalita místní části Stračí.
9 ul. ČSA 514 v zorném poli této kamery je přilehlé parkoviště, budovy 3. ZŠ, školní hříště, prostor před školní jídelnou, část parkoviště u Penny marketu, křižovatka výjezdu z parkoviště u Penny marketu a ulice ČSA, budovy č. 512 a 513 v ČSA, horní část budov v ulici Ostrovní, lokalita místní části Hněvice.
10 ul. Dlouhá- hotel Terek V zorném poli této kamery je autobusové nádraží, most přes řeku Labe, sběrné suroviny, ulice Cihelná a Dlouhá. Dále lze prostřednictvím této kamery zaznamenat případný požár na celém území města i jeho okolí.
11 ul. Ostrovní  Dětské dopravní hřiště – v zorném poli je celý prostor DDH, objekt ZŠ v ul. Ostrovní, prodejna Ferkl, s.r.o. v ul. Ostrovní 669, Otevřený klub mládeže a částečně ulice Husovo náměstí (sil. č. 261 vedoucí kolem „koželužny“)
12 ul. Čs. armády
NOVÝ kamerový bod
v zorném poli kamery je parkoviště před vjezdem na stadion, příjezdová komunikace ve směru od Počeplic až ke kruhovému objezdu v křižovatce ul. ČSA a U stadionu, včetně zahrádkářské kolonie vedle hřbitova.
13 ul. 1. máje
NOVÝ kamerový bod
v zorném poli této kamery je ulice 1. máje a její okolí, počínaje křižovatkou ulic. 1. máje – Palackého ve směru k ul. Cihelná

 

V rámci rekonstrukce a modernizace kamerového systému byl oproti předchozímu stavu vytvořen decentralizovaný uzavřený systém, jehož nedílnou systémovou součástí jsou kamery stejného výrobce, které nejsou dostupné v běžné distribuční síti IT produktů. Kamery jsou konstruovány tak, že není možné vidět jejich obraz a ani je ovládat přes běžné internetové prohlížeče nebo jiné veřejně dostupné prostředky. Je zajištěno, že nedojde k prolomení ochrany přístupu na jakoukoli kameru. Kamerový systém v současné době splňuje veškeré požadavky pro splnění podmínek zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kamerový systém je účinným, nikoliv však všemocným nástrojem prevence kriminality. Cílem realizace tohoto projektu je snížení míry a závažnosti trestné činnosti a zvýšení pocitu bezpečí občanů, zejména s ohledem na majetkovou a násilnou kriminalitu, a jinou společensky škodlivou činnost páchanou na veřejných prostranstvích.

Bc. Zdeněk Cuchý
vedoucí městské policie

Red

Red