Technologické centrum, Spisová služba a Vnitřní integrace

07.11.2012 Aktuality Jan Černý

Popis projektu
a zlepšení služeb veřejné správy na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice a zvýšení podílu využívání ICT v rámci činností veřejné správy.


Hlavním důvodem pro realizaci projektu byl nevyhovující stav v oblasti hardwarového vybavení Městského úřadu Litoměřice (zejména pokud jde o servery a datová úložiště), nedostatečná funkcionalita spisové služby a případně zcela chybějící elektronická spisová služba u ostatních organizací ve spádovém obvodu, a v neposlední řadě také nedostatečná elektronizace vnitřních procesů,

komunikačních a informačních toků v rámci úřadu. ICT infrastruktura neumožňovala dále rozvíjet služby pro samotný úřad a spádové obce (např. negarantované úložiště, hostování webových stránek, aplikační server).

Za účelem zjištění a ověření potřebnosti projektu byla provedena, mimo jiné, i Studie proveditelnosti ve vazbě na využití ICT a v oblasti elektronické spisové služby.

Na základě průzkumu mezi starosty okolních spádových obcí bude v poslední fázi projektu zajištěna spisová služba a datové úložiště v obcích.

Zahájení projektu: 1. 3. 2011
Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2012

Kontakt
Manažer projektu:
Bc. Jana Vičarová
Oddělení projektů a strategií MěÚ LTM
tel.: 416 916 448
e-mail: jana.vicarova@litomerice.cz

Systémový architekt a aplikační architekt – kontaktní osoba pro starosty obcí
Pavel Dokoupil

Vedoucí IT oddělení
tel.: 416 916 112
e-mail: pavel.dokoupil@litomerice.cz

Red

Red