Terezínská tryzna opět uctí oběti nacistů

terezínská tryzna

Tuto neděli 19. května se na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně uskuteční tradiční vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perzekuce – Terezínská tryzna. Ceremoniál začne v 10 hodin a dorazí na něj celá řada významných hostů, mimo jiné i prezident České republiky Miloš Zeman.
Tisková zpráva ze dne 14. května 2013

Až do skončení tryzny (od rána do cca 11 hodin) je pro veřejnost uzavřena Malá pevnost; otevírací doba v ostatních návštěvnických objektech Památníku Terezín zůstává nezměněna. Po celý tento den se v žádném objektu Památníku Terezín nevybírá vstupné.

Po nástupu čestné stráže a hudby začne tryzna v 10 hodin kladením věnců a kytic. Po zaznění státní hymny přivítá zúčastněné ředitel Památníku Terezín Jan Munk a smuteční akci zahájí předseda Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička. Hlavní projev přednese prezident České republiky Miloš Zeman, následovat budou křesťanská a židovská modlitba. Program tryzny bude zakončen sborem Lacrimos a a Agnus Dei z Requiem G. Verdiho v podání Děčínského pěveckého sboru.

K účasti na akci jsou kromě bývalých vězňů každoročně zváni ústavní a vládní činitelé České republiky a členové zákonodárných institucí, reprezentanti zastupitelských sborů akreditovaných v ČR ze zemí, jejichž příslušníci prošli represivními zařízeními v Terezíně a Litoměřicích, a zástupci tuzemských i zahraničních martyrologických institucí.

Terezínskou tryznu organizuje Ústřední výbor Českého svazu bojovníků za svobodu spolu s Památníkem Terezín a dalšími pa rtnery – Ústeckým krajem, Městem Terezín, Federací Židovských obcí v ČR a Terezínskou iniciativou.

Záštitu nad konáním Terezínské tryzny 2013 převzala ministryně kultury ČR Alena Hanáková.

Připravil:
Tomáš Rieger

Red

Red