Třeťáci v Libochovicích si vyzkoušeli volby

 

Ve 3. B se čtvrtek 31. 1. 2013 uskutečnily volby do třídního parlamentu. Ti žáci, kteří kandidovali na starostu třídy, si připravili svoje volební programy, s nimiž se pak prezentovali před ostatními spolužáky.

Volby starosty se zúčastnil každý žák třídy, který se, jako ve skutečných volbách, prokázal volební komisi „občanským průkazem“. Pak se odebral za plentu, kde na volebním lístku zaškrtl vybraného kandidáta a následně vhodil svůj hlas do volební urny. U žáků se volby setkaly s velkým zájmem. Vyzkoušeli si, jak budou za několik let postupovat při opravdových volbách. Kandidáti si vyzkoušeli – jak zformulovat svoje názory, jak je prezentovat ostatním a jak zvládnout neúspěch, což není jednoduché.

Po sečtení hlasů druhého kola zvítězila Ivanka Grünerová (13 hlasů) a stala se starostkou třídy. Jejím zástupcem byl zvolen Matýsek Česal (8 hlasů). Na závěr si žáci zazpívali školní hymnu a vítězní kandidáti byli ošerpováni. Vše bylo zaznamenáno a uloženo ve fotogalerii.

Red

Red