U Velkých Žernosek otevřeli další kus cyklostezky

Dne 27. září 2017 byl u Velkých Žernosek na Litoměřicku slavnostně otevřen nový úsek Labské stezky v délce 600 metrů. Nová část stezky vede pod železnicí přímo podél řeky Labe a spojuje přístaviště Velké Žernoseky s prostorem u viaduktu.

Nová trasa byla vzhledem k přírodním podmínkám velmi náročná na vybudování a vede mimo jiné přes zajímavou lokalitu lužního háje. Vybudování tohoto úseku bylo financováno z rozpočtu Ústeckého kraje (8,7 mil ionu korun) a navazuje na dříve zhotovené části stezky mezi Církvicemi, Libochovanami a Velkými Žernosekami.

„Díky dnes otevřenému úseku Labské stezky se zásadně zvyšuje bezpečnost cyklistů na Labské stezce v destinaci České středohoří. Dříve totiž vedla trasa přímo přes obec po silnici druhé třídy, kde docházelo k těsnému kontaktu cyklistů s automobilovou dopravou,“ uvedl ředitel Destinační agentury České středohoří Luděk Jirman.

Symbolického otevření se zúčastnil krajský radní pro regionální rozvoj Zdeněk Matou š, starostka Velkých Žernosek Ludmila Pafelová či Ladislav Chlupáč, starosta Litoměřic a pracovníci Krajského úřadu Ústeckého kraje.

V následujících letech je připravována výstavba dalších nových úseků Labské stezky v regionu Brány do Čech. Jedná se o úseky mezi Třebouticemi, Křešicemi a Nučnicemi a poté o úsek od Hněvic přes Račice, Záluží až do Dobříně. Díky tomu bude prakticky celá Labská stezka v Ústeckém kraji cyklostezkou bez motorové dopravy a bude tak bezpečná pro všechny věkové skupiny včetně rodin s dětmi.

Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnil radní pro regionální rozvoj Zdeněk Matouš (vpravo), starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč (uprostřed) nebo Ludmila Pafelová.

Red

Red