Učitel našel u Litoměřic tisíciletý poklad

ZF 13-06 - 17 Při procházce se svým psem zahlédl učitel matematiky v rozryté půdě od prasat předměty podobné sekerce. Když místo prohledal pečlivěji nalezl několik mimo bronzových seker ještě několik zlatých šperků a bronzových náramků. Jelikož se obával, že by si někdo tyto cennosti mohl odnést, posbíral je sám, aby je následně předal archeologickým odborníkům z Teplic.

Tito poté na místě nalezli ještě další fragmenty včetně dvou střepů z keramiky. Tyto střepy byly nejpravděpodobněji zbytkem nádoby ve které byl poklad uložen. Místo nálezu je poblíž Litoměřic u Tříkřížového vrchu u obce Kamýk.

Archeologové určili stáří nalezených předmětů na 4000 let, tedy do doby 1800 až 2000 let před naším letopočtem.

Jedná se o unikátní nález, za který nálezci patří nálezné ve výši 10% z hodnoty pokladu. Předběžně se hovoří o několika desítkách tisíc korun, s tím že přesnou hodnotu nyní určují odborníci.

Poklad bude vystaven tento víkend počínaje pátečním polednem v Teplicích v Zámecké kryptě. Nepsaným pravidlem je, že po prozkoumání končí podobné nálezy v místě regionálně příslušném. To v podstatě znamená, že bychom je mohli v nejbližší době spatřit umístěné v Muzeu v Litoměřicích.

Red

Red