Úspěšné zakončení muzejního přednáškového cyklu

Návštěva mons. Bohumila Koláře v Podřipském muzeu se setkala u veřejnosti s velkým ohlasem. DSCF3640Páter Kolář i přes úctu vzbuzující věk vyprávěl o svém životě protkaném mnohdy těžkými chvílemi 18. června 2014. Spolu s ním si přišlo zavzpomínat mnoho občanů, kteří jej dodnes nosí v paměti coby vzor skromnosti a především lidskosti. Nutné je také připomenout, že Bohumil Kolář se aktivně podílel v 90. letech 20. stol. na procesu znovuobnovení pražské Katolické teologické fakulty, kde poté sám rozšířil řady vyučujících.

Životopis Bohumila Koláře můžete nalézt na webových stránkách „Paměti národa“ patřící do sekce „Příběhy 20. století“ jež shromažďuje nadace Post Bellum. Nadace byla založena v r. 2001 skupinou novinářů a historiků, kteří jsou přesvědčeni, že pamětníci mají svoje příběhy předat následujícím generacím. Jejich nelehké osudy představují důležitá svědectví o moderních dějinách a povaze českého národa.

Beseda představovala zakončení muzejního cyklu přednášek proslovených prof. Zdeňkou Hledíkovou a prof. Janem Roytem, věnovaných převážně 650. výročí úmrtí arcibiskupa Arnošta z Pardubic, který skonal 30. června 1364 v Roudnici nad Labem. Osobnost tohoto, pro naše město významného církevního činovníka představovala obohacení především v kulturní oblasti.

Ilona Trefná

Podřipské muzeum

Red

Red