Úspěšné zkoušky na rozhodčí požárního sportu

Jelikož Krušnohorská a částečně Podřipská liga nevyžaduje kvalifikované rozhodčí (většinou postačí adekvátní znalosti pravidel pro tyto ligy), tak i přesto Markéta Čulíková a Pavel Novák prošli koncem února proškolením a úspěšnými zkouškami na rozhodčí požárního sportu.

Tím mají oprávnění rozhodovat soutěže od okresního postupového kola až po Mistrovství republiky. Jen připomeneme, že požární sport má 4 disciplíny a to 100m překážek, štafetu 4x100m překážek, výstup do 4. patra cvičné věže a královskou disciplínu požární útok.

P. Novák si i tímto doplnil už stávající oprávnění rozhodčího na soutěžích mládeže.
Za zmíňku určitě stojí to, že hlavně v 80-tých letech měl možnost rozhodovat několik Mistrovstvích republik Plamenu a dorostu a i dokonce Mezinárodních dětských soutěží hrobecký dlouholetý člen p. Josef Jauvornik. Tento zkušený rozhodčí měl v minulosti dokonce nejvyší stupeň a to byl rozhodčí-instruktor. Fotka je právě z Mistrovství republiky, které se konalo v Kladně.


Red

Red