Ústecký kraj opět podpoří dobrovolné hasiče

logo ÚK
K čerpání je pro rok 2017 připraveno celkem 11 milionů korun. Tento dotační titul umožňuje všem jednotkám požární ochrany získat dotaci na výstavbu nových nebo rekonstrukci stávajících požárních zbrojnic a nákup nové techniky a požárního vybavení.
Tisková zpráva ze dne 27.1.2017
„Ústecký kraj pravidelně podporuje jak dobrovolné, tak i ty profesionální hasiče. Věřím, že tyto dotace hasičům pomohou při reko nstrukci a modernizaci zbrojnic i nákupu nové techniky, která je neodmyslitelná pro jejich zodpovědnou a náročnou práci,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček.

V rámci Programu na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje. O dotaci můžete žádat od 2. února od 9:00 do 24. února do 13 hodin. Veškeré informace a formuláře jsou k nalezení na http://www.kr-ustecky.cz/program-na-podporu-jsdho-a-ostatnich-slozek-izs/d-1708233/p1=204744

 

Kontaktní osoby:
Ing. Marcel Kucr, kucr.m@kr-ustecky.cz, 475 657 118
Ing. Drahoslav Tesař, tesar.d@kr-ustecky.cz, 475 657 113
Čermák Jiří, cermak.j@kr-ustecky.cz, 475 65 7175

 

V loňském roce uspělo celkem 38 žadatelů o dotaci. Podívejte se v reportáži na některé z nich.

Red

Red