Děti jsou k přijímání nových informací otevřenější než dospělí

 

 Dle údajů české Mensy mozek nenarozeného dítěte obsahuje dvakrát větší počet neuronů, než kolik jich budeme kdykoliv během života schopni využít. Největší „mozkový“ potenciál totiž mají děti do 10 let.  Z toho plyne, že dětský mozek dokáže přijmout a vyhodnotit více informací než dospělý. To potvrzují i lektoři vzdělávacích projektů společnosti EKO-KOM. Na osvětu třídění odpadu mezi dětmi společnost úspěšně sází již 20 let.

 Praha, 30. ledna 2017 – Společnost EKO-KOM i v roce 2016 realizovala své výukové programy zaměřené na rozšíření povědomí o prospěšnosti třídění obalového odpadu. PETky, plastové kelímky, plastové nádobky nebo papírové či skleněné obaly se úspěšně vracejí k recyklaci také díky intenzivní vzdělávací činnosti společnosti zaměřené na děti a širokou veřejnost. Jen v minulém roce byla realizována komplexní environmentální výuka na 655 základních školách, které se v téměř 6 tisících skupinách zúčastnilo více než 137 tisíc dětí. Nezisková společnost EKO-KOM ji organizuje od roku 1997 a za 20 let tak celkově oslovila zhruba 2 a čtvrt milionu dětí. Také proto patří mladší generace mezi nejaktivnější třídiče.

A díky těmto nejmladším třídičům patří Češi mezi nejlepší v Evropě. Každá třídící domácnost totiž ročně vyseparuje v průměru 4 barevné kontejnery odpadu – každý z nás vytřídí v průměru přes 42 kg vytříděného papíru, plastů, skla a nápojových kartonů.

 Za uplynulých 15 let obyvatelé ČR vytřídili přes osm milionů tun odpadu. Za tuto praktickou každodenní snahu chránit naši přírodu a krajinu je nutné ocenit každou třídící rodinu,“ říká Lucie Müllerová, tisková mluvčí společnosti a dodává: „Je potěšitelné, že počty třídičů postupně stoupají, a že jsme k tomuto nárůstu přispěli mnohaletou, cílenou edukativní činností. Projektem jako Tonda Obal prošlo zhruba 2 a čtvrt milionu dětí a toto ohromné číslo je současně i náš závazek pokračovat.“

Nezisková společnost EKO-KOM provozuje již od roku 1999 celostátní systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu. Tento systém je založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí a společností nakládajících s odpady a zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, upraveny, dotříděny a konečně využity jako náhrada primárních surovin. Aby byl systém dostatečně efektivní, je třeba motivovat společnost ke třídění, a to jak děti, tak dospělé.

Vzdělávací programy a projekty společnosti EKO-KOM podporují komunikační kampaň „Má to smysl, třídím odpad!“, která si klade za cíl maximalizovat počet českých a moravských občanů ochotných třídit. „Naším cílem je samozřejmě co nejvyšší účast spotřebitelů, ale jsme realisté. Pomocí vzdělávacích a komunikačních kampaní a programů chceme v následujících letech poskytovat spotřebitelům informace tak, aby se dnešních 72 % třídičů přiblížilo 80 %, což by nás opět posunulo k absolutní evropské špičce“, uzavírá Lucie Müllerová.

 

Kontakt:

Lucie Müllerová, tisková mluvčí společnosti EKO-KOM

Lucie.Mullerova@ekokom.cz

 

Andrea Vodňanská, PR agentura ex voto

andrea@exvoto.cz

Vzdělávací projekty

Tonda Obal

Jako první z  řady projektů vznikl v roce 1997 vzdělávací školní program pro školy Tonda Obal na cestách, který za dvacet let existence oslovil přes 2 miliony dětí.

Tento program, kterým provází postavička Tondy Obala,  je určený primárně pro základní školy. Žáci se během jedné vyučovací hodiny učí třídit odpady a dozvědí se více o jejich dalším využití a recyklaci. Školám je tento program, který vhodně doplňuje učivo s tématy ekologie a ochrany životního prostředí, poskytován zdarma.

Spoustu užitečných informací o třídění, včetně materiálů ke stažení, najdou zájemci na webových stránkách www.tonda-obal.cz.

Brána recyklace

 Putovní výstava Brána recyklace vznikla v roce 2007. Původně zahrnovala exponáty z recyklovaných materiálů v oblasti umění a designu. Dnes jsou její součástí stovky exponátů nejen běžně dostupných recyklovaných výrobků, které představují možnosti recyklace 21. století.

www.branarecyklace.cz

Red

Red