Uzavírka silnice I/15 okružní křižovatka Kocanda v Litoměřicích

Výluka BUS
V termínu od 12. června 2017 do 12. července 2017 bude z důvodu provádění akce „I/15 Litoměřice-Trnovany průtah“ uzavřena okružní křižovatka Kocanda v Litoměřicích. Uzavírka se dotkne provozu linek DÚK 620, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 638 a 684 a komerčních linek 550906, 550908 a 550909.

a

Red

Red