Podnikatelské fórum Ústeckého kraje: nové technologie jako šance pro restart regionu

Ústecký kraj a Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje zorganizovali ve dnech 5. – 6. června v Ústí nad Labem 3. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje. Jedním z hlavních témat konference byla diskuze k projektu RESTART, jehož obsahem je restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (ÚK, MSK, KVK) s podporou vlády. Ta se bude v následujících dnech zabývat schvalováním připraveného akčního plánu, který obsahuje řadu konkrétních opatření.

Podnikatelé, školy a nejrůznější organizace v Ústeckém kraji budou mít šanci v následujících letech získat od státu peníze na projekty spojené s obnovou regionu. Investovat chce stát do dopravní infrastruktury, vzdělání, vědy a výzkumu a inovací, vývoji nových technologií i odstraňování starých ekologických zátěží v ÚK, MSK a KVK. Potvrdil to na fóru ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

„Jsou navržena opatření za celkem 42 miliard korun, z čehož přibližně 10 miliard tvoří opatření, na nichž se bude podílet Ministerstvo průmyslu a obchodu, proto je pro nás jeho role velmi důležitá,“ doplnila Gabriela Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK a zástupkyně zmocněnce vlády, která za přípravu projektu Restart v našem kraji zodpovídá.

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček zdůraznil, že kraj se snaží vyjít vstříc přeměně regionu reorganizací svých škol. „Klademe důraz na technické obory a snažíme se propagovat učiliště, střední školy, protože uplatnění absolventů z těchto škol je velké,“ uvedl Bubeníček.

„Unikum tohoto programu RESTART je, že na popud vlády byl nejen tvořen i takříkajíc zdola a navržená opatření ke zlepšení se rodila ve složitých diskuzích na úrovni samospráv, veřejných institucí a občanů,“ řekl na tiskové konferenci vládní zmocněnec Jiří Cieńciała.

Vládní opatření budou dále spadat pod ministerstva pro místní rozvoj, životního prostředí nebo dopravy. „Ostatní kraje si nedovedou představit, jaké problémy tu musíme řešit, a proto je velice těžké nějaký program připravit a také ho ve vládě prosadit. Důležité je, aby na to navázaly konkrétní kroky,“ řekl na tiskové konferenci hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. „Není tajemstvím, že v našem kraji máme lidi, kteří mnoho let nepracují, práci odvykli a nikdy pracovat nebudou. Bohužel, dostávají skoro stejnou podporu jako ti, kteří se v oranžových vestách snaží a uklízí ulice. Ministerstvo bude muset přijmout opatření, aby se vyplatilo pracovat, nežli žít na dávkách,“ dodal Bubeníček.

Fórum bylo uspořádáno s cílem rozvinout a zlepšit podnikatelské prostřední v kraji. Bylo určeno nejen zástupcům podnikatelského sektoru, ale také státní správy a samosprávy k vzájemné diskuzi o bariérách a naopak příležitostech rozvoje. Součástí fóra byly také vzdělávací workshopy pro podnikatele i pracovníky veřejného sektoru. Hlavním cílem třetího ročníku bylo diskutovat o významu rozvoje technologií a jejich využití nejen ke zvýšení konkurenceschopnosti místních firem, ale i ke zlepšení životních pod mínek v kraji.

„Těší nás, že se tato akce již stala tradicí a naše pozvání i letos přijalo 240 účastníků včetně zahraničních delegací, kteří se do diskusí o rozvoji regionu zapojili.“ shrnula za organizátory Gabriela Nekolová.

Po celou dobu konference probíhaly v předsálí prezentace průmyslových zón, škol a výzkumně-vývojových kapacit Ústeckého kraje, doprovodná jednání a konzultace.

Závěry 2. Podnikatelského fóra Ústeckého kraje 2016

Podpořit příchod firem zaměřených na produkci s vyšší přidanou hodnotou

Vytvořit podmínky pro expanzi místních firem

Podnítit zájem o studium přírodovědných a technický oborů

Zlepšit podmínky pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovací

Řešit specifické problémy kraje v oblasti hospodářství – restrukturalizace

CzechInvest v Ústeckém kraji 1993 – 2016

Celkový objem investic 189 mld. Kč

Realizace 242 projektů

Vytvoření 37 422 pracovních míst


Zaplněný kongresový sál, v popředí Tomáš Siviček, ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje


Hejtman Oldřich Bubeníček s vládním zmocněncem pro ÚK, MSK a KVK Jiřím Cieńciałou

 
Podnikatelského fóra se zúčastnil i generální konzul Ruské federace v Karlových Varech Michail Ledeněv
Průběh konference sledovala prorektorka Univerzity J. E. Purkyně Jiřina Jílková
S vládním zmocněncem diskutoval v kuloárech poslanec a n áměstek hejtmana Jaroslav Foldyna (vpravo)
O zahájení podnikatelského fóra se postaral hejtman Oldřich Bubeníček
Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček prezentoval účastníkům vládní opatření programu RESTART směřující ke zlepšení kvality života v Ústeckém kraji, strukturálně postiženém regionu
P ři tiskové konferenci: zleva ministr MPO Jiří Havlíček, zástupkyně zmocněnce vlády Gabriela Nekolová, hejtman Oldřich Bubeníček, vládní zmocněnec Jiří Cieńciała a ředitel CzechInvest Karel Kučera

 
Hejtman odpovídal na otázky novinářů

 
Panelová diskuze (zleva) – primátor města Most Jan Paparega, předseda KHK ÚK František Jochman, ředitel CzechInvest Karel Kučera, poslanec a náměstek hejtmana Jaroslav Foldyna a Magdalena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR
Konferenci podpořili i regionální výrobci, mezi nimiž je známá značka Bílinská kyselka

 

Red

Red