V Litoměřicích bude nový sběrný dvůr

Stavba nového sběrového dvora bude v září zahájena

 V horizontu několika dnů budou v Litoměřicích u pokratických závor zahájeny stavební práce na stavbě nového sběrového dvora. Do provozu má být uveden v polovině příštího roku, což oproti původnímu plánu představuje téměř roční zpoždění.

„Důvodem byla změna projektové dokumentace související se stavbou nové kanalizace nejen pro sběrový dvůr, ale i část Teplické ulice. Vedena totiž bude protlakem pod železnicí, čímž zasahujeme do ochranného pásma železnice,“ vysvětlil místostarosta Litoměřic Karel Krejza. Vedení radnice proto hodlá zahájit jednání se Státním fondem životního prostředí, od něhož získalo desetimilionovou dotaci, o posunutí termínu realizace díla. „Některé stavební práce totiž svým charakterem neumožňují jejich provedení v zimních měsících,“ dodal Krejza.

 Výběrové řízení na dodavatele stavby, které snížilo původní cenu o 25 procent, vyhrála s nejnižší nabídkou firma Chládek a Tintěra.

 Provoz jednoho sběrového dvoru v Želeticích je podle mínění zastupitelů pro potřeby čtyřiadvacetitisícových Litoměřic nedostačující, navíc je vzhledem k poloze na okraji města hůře dostupný. Zastupitelé proto rozhodli o nákupu pozemků a nemovitostí od Českých drah tak, aby nový dvůr mohl být vybudován v těsné blízkosti pokratických závor, se vstupem z Nerudovy ulice, tedy nedaleko centra města.

 ____________________________________________________________________

Tiskovou zprávu vydala 7. září 2012

Eva Břeňová, mediální zástupce Města Litoměřice

Red

Red