z činnosti MP Litoměřice

Z činnosti městské policie

 Vodorovné dopravní značení maloval na vozovku před jedním z domů v Raisově ulici v Litoměřicích zde žijící senior. Přitom neměl u sebe povolení k této činnosti. Strážníci městské policie proto předal případ k řešení odboru dopravy a silničního hospodářství městského úřadu jako podezření ze spáchání správního deliktu podle zákona o pozemních komunikacích.

 Naopak hned na místě vyřešili přestupek, kterého se na Dómském náměstí dopustila dvojice středního věku. Muž a žena zde konzumovali alkohol, což je v rozporu s vyhláškou. Každý z nich dostal za přestupek blokovou pokutu ve výši dvou set korun.

 Prozatím jen domluvou následně skončila preventivní kontrola v Mostecké ulici. „Registrujeme, že z Mostecké ulice často vjíždějí cyklisté na frekventovaný Tyršův most. Často bez řádného osvětlení i bez jakýchkoliv jiných reflexních prvků, což ohrožuje jejich bezpečí. Tyto přestupky zatím řešíme jen domluvou a upozorněním na rizikovost takového chování,“ uvedl velitel městské policie Ivan Králik.

 Strážníci řešili i kuriózní případ poté, co byl oznámen nález rozkládající se hlavy jelena s parožím, která se nacházela v rameni řeky Labe, u mostku na koupališti na Písečném ostrově. Strážníci po konzultaci se zástupcem honebního společenství Agrofrukt Kamýk převezli hlavu na veterinární kliniku ve Velké Dominikánské ulici. Likvidace proběhla na náklady města v mimoňské kafilérii.

Eva Breňová

Red

Red