V Litoměřicích je míst ve školkách dostatek

Litoměřické mateřské školy jsou v tomto školním roce schopny uspokojit zájem rodičů. Situace z posledních dvou let, kdy poptávka po místech výrazněji převýšila kapacitu, odezněla. S ohledem na další demografický vývoj by se u už neměla v nejbližších letech opakovat.

„Na začátku nového školního roku mohu konstatovat, že všechny děti, které mají trvalé bydliště v Litoměřicích, budou umístěny do mateřské školy v momentě, kdy dosáhnou třech let,“ ujistil místostarosta Litoměřic Václav Červín. Faktem prozatím zůstává, že ne vždy si maminky mohou vybrat školku, která je nejblíže jejich bydliště. „Vše je ale o komunikaci mezi rodičem a ředitelkou mateřských škol. Místa se uvolňují průběžně,“ upozornila vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče městského úřadu Andrea Křížová.

V dohledné době v Litoměřicích přibudou díky soukromým provozovatelům nová místa. Například začátkem října by měla být otevřena soukromá mateřská škola v ulici Odboje. Jde o zařízení, které dosud fungovalo v centru města. Přestěhováním do nového objektu dojde k navýšení kapacity. Radní města zároveň vydali pozitivní stanovisko i k záměru Ladislava Šrejbra, který v budoucnu hodlá v Litoměřicích zahájit provoz další soukromé mateřinky.

 

Eva Breňová

 

Red

Red