Tiskové prohlášení Městské nemocnice v Litoměřicích

Eva Břeňová

Na základě četných dotazů novinářů ve věci údajného neposkytnutí zdravotních služeb vydává Městská nemocnice v Litoměřicích toto tiskové vyjádření: Ve čtvrtek 06.09.2012 v dopoledních hodinách jsme přijali na lůžkové oddělení 68-letého pacienta pro bolesti břicha, byla provedena řada vyšetření a testů, která vedla ke stanovení příčiny onemocnění.


Vzhledem k tomu, že další léčebný postup vyžadoval operační zákrok v celkové anestezii s vyšší mírou operačního rizika, bylo po konzultaci s vedením nemocnice a samotným pacientem dne 08. 09. 2012 rozhodnuto, že zákrok bude proveden na vyšším pracovišti. Realizace zákroku byla nemocnicí dojednána na urologickém oddělení krajské Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Pacient byl o tomto postupu informován a souhlasil s ním. Jelikož se nejednalo o neodkladný zákrok, pacient byl sanitním vozem v odpoledních hodinách 08.09.2012 převezen na toto vyšší pracoviště.

Přestože výkony tohoto typu nemocnice běžně provádí, v tomto případě vedení nemocnice vyšlo vstříc požadavku ošetřujících lékařů, kteří vyjádřili obavu o svoji nestrannost a objektivitu při péči o tohoto pacienta a obávali se výkon provádět pod tlakem a stresem. Nemocnice čelí více jak tři roky soudnímu sporu s rodinou tohoto pacienta a jelikož soudní proces o náhradu škody a majetkové újmy v celkové výši 21 mil Kč ještě stále není uzavřen a dotýká se i práce některých zaměstnanců, kteří měli pečovat i o tohoto člena rodiny, bylo toto řešení v zájmu pacienta.

I během uplynulých čtyř let, během kterých soudní spor trvá, jsme poskytovali zdravotní služby členům rodiny žalující strany a jsme rádi, že nám tato rodina důvěřuje a naši péči vyhledává. Nikdy se však nejednalo o operační zákrok s touto mírou operačního rizika. Překladem pacienta na vyšší pracoviště, kde byl výkon následně proveden, naše nemocnice toto riziko minimalizovala.

MUDr. Leoš Vysoudil, MBA
člen Správní rady a ředitel pro zdravotní péči
Městská nemocnice v Litoměřicích

Red

Red