V testování informační gramotnosti lovosičtí gymnazisté nadprůměrní

V nedávném plošném testování v podobě výběrového zjišťování výsledků vzdělávání žáků, které školám prostřednictvím inspekčního systému uložila Česká školní inspekce, dopadlo více než pět desítek žáků lovosického gymnázia nadprůměrně. V rámci celé ČR se do uvedeného šetření přitom zapojilo takřka dvanáct tisíc středoškoláků a mladí gymnazisté z města pod Lovošem jednoznačně obstáli.

Z celkového počtu žáků ve dvou třídách (po jedné ve čtyřletém i osmiletém studiu) se v Lovosicích testovalo přesně 51 žáků (v republice pak 12.808 žáků třetích ročníků maturitních oborů). Celková průměrná úspěšnost v ČR byla 66 %, když průměrná úspěšnost žáků lovosického gymnázia činila 73 % (3.A – 69 %, Septima – 78 %). „Obě naše třídy v informační gramotnosti prokázaly nadprůměrnou úspěšnost, což kvitujeme. Podíváme-li se na výsledky jednotlivých osob, je potěšitelné, že nad hranici 80 % se dostalo dokonce hned jedenáct lidí,“ komentovala výsledek testování Jana Štyksová, která šetření v uvedené škole koordinovala.
Samotné testování spočívalo ve vyplnění šedesátiminutového online testu. Ten obsahoval celkem 26 úloh, v nichž bylo třeba prokázat nejen znalost konkrétních pojmů, ale hlavně schopnost vyhodnotit informace předložené v podobě grafů, schémat, textu či mapy. Některé úlohy se dotýkaly i problematiky etického a legálního chování v prostředí IT a internetu. Každý žák stručný výsledek svého snažení získal ihned po ukončení testu, škola má k dispozici zprávu o výsledcích i o podobě a úspěšnosti všech úloh. „Testování bylo sice orientační, nicméně dílčí zpětnou vazbu o dovednostech dává, celkově dopadly obě třídy výborně. Je zajímavé podívat se, kteří žáci dosáhli velmi dobrých či naopak průměrných výsledků a porovnat si poté jejich výkony v daném předmětu,“ doplnila koordinátorka testování.

Na jaře v období ústních maturitních zkoušek čeká další ročníky gymnázia podobné, rozsáhlejší, testování žáků Kvarty, a to v angličtině, matematice a výchově k občanství.

Red

Red