V Třebívlicích chytly saze v komíně

 

14.10. 11:58 Na linku tísňového volání bylo oznámeno, že hoří saze v komíně jednopatrového rodinného domku v ulici Na Vidouli v Třebívlicích okres Litoměřice.

K požáru vyjela jednotka HZS ÚK ze stanice Lovosice a dobrovolné jednotky z Třebívlic a Libčevsi. Komín byl uvnitř celý žhavý a ucpaný. Hasiči zasahovali v dýchacích přístrojích. Nasadili přetlakovou ventilaci, komín rozebírali od půdy dolů. Požár lokalizovali v 13:51. Majitelce, která nepředložila doklad o revizi spalinových cest, byla uložena bloková pokuta. Požár byl zlikvidován v 14:26.

požár sazí v třebívlicích

Pamatujte zejména na tyto hlavní zásady:

Mějte na paměti, že za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce nebo vlastník (majitel) objektu,

Komíny a kouřovody se musí udržovat v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů,

Nesmíte zapomínat na pravidelné čištění a kontrolu komínů,

Důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší strany zabezpečí Váš majetek před požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí,

V půdních prostorách je zakázáno skladování hořlavých látek ve vzdálenosti do 1 metru od vnějšího povrchu komínového tělesa,

Je zakázáno používání komínů, u nichž byly zjištěny závady,

Dbejte na řádné zaústění kouřovodu do komínu, dodržujte návody a technické podmínky stanovené výrobcem tepelných spotřebičů,

V případě vzniku požáru sazí v komíně, urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa,

Nikdy nehaste případný požár sazí v komíně vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání,

Snažte se vždy jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek. Pomáhejte starým a nemocným lidem, invalidům, dětem, sousedům, svému nejbližšímu okolí,

Oznamujte bez odkladu hasičskému záchrannému sboru každý požár na známou tísňovou linku 150 nebo 112.
Od 1. ledna 2011 vstoupilo v účinnost Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., které upravuje podmínky požární bezpečnosti při provozu spalinových (komínových) cest, frekvence jejich kontrol a čištění. Povinností každého majitele objektu je udržovat komín v dobrém technickém a provozuschopném stavu. Čištění komínu si může každý majitel nemovitosti s topidlem na tuhá nebo kapalná paliva o výkonu do 50 kW provádět sám, a to třikrát ročně. Kontrolu komínu musí vždy provádět osoba odborně způsobila, tj. kominík s průkazem odbornosti, a to jednou ročně.

Provozovatelé komínu, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na plynná paliva, je povinnost čistit a kontrolovat spalinové cesty pouze jednou ročně bez ohledu na výkon připojeného spotřebiče.

Kontroly komínů v objektech právnických osob provádí na základě vyžádání provozovatele činnosti v těchto objektech a na základě smlouvy osoba odborně způsobilá – kominík. Orgán státní správy na úseku požární ochrany, tedy HZS Královéhradeckého kraje, provádí v rámci kontrolní činnosti u těchto subjektů kontroly platnosti osvědčení vystaveného oprávněnou osobou – kominíkem – že komín je způsobilý k provozu.

Red

Red