Vánoční ples na ZŠ Havlíčkova

 

Ples není jen pro dospělé.Běžná školní družina paní vychovatelky Veselé se přeměnila v taneční sál, kde si děti vyzkoušely pravidla společenského chování, jako je například – žádost o tanec, promenáda párů, naučení klasického tance, přehlídka šatů. Nechyběly ani tradiční soutěže v párech.
Ples byl zakončen vyhlášením královny a krále plesu. Děti odcházely nadšené a spokojené, plné dojmů a jejích zářící oči a úsměv na tváři byly pro nás největší odměnou. Na organizaci se podíleli studentky ze 4.A SŠPgHS paní profesorky Novákové.
ŠD při ZŠ Havlíčkova
Red

Red