AKCE ROUDNICE – Slovo lídra minulých voleb

volební období se chýlí ke konci a je čas předložit účet našeho působení v zastupitelstvu Roudnice nad Labem.

Když jsem Vás jako voliče oslovoval v roce 2014, mluvil jsem o malicherných sporech, zášti, pomluvách a závisti, které je třeba překonat, aby volení zástupci táhli za jeden provaz ku prospěchu rozvoje města. Po posledních volbách se ale ukázalo, že koalice je víceméně dohodnutá i přesto, že jsme získali srovnatelný počet mandátů s hnutím ANO s lídrem Jiřím Řezníčkem, a sdružením Společně pro Roudnici, které vedl Vladimír Urban. Dalšími koaličními partnery se stala KSČM a SNK ED. Do Rady města jsme tedy přizváni nebyli a ani se s námi o této možnosti nejednalo.

Dohodli jsme se ale, že jako nejúspěšnější opoziční strana získáme kontrolní pravomoci a já se stanu předsedou kontrolního výboru. Předseda kontrolního výboru je přítomen na jednáních Rady města, a ač nemá hlasovací právo a nemůže tedy plnění svého předvolebního programu prosazovat přímo, může svými podněty leccos ovlivnit. Byla to nabídka velkorysá, protože v minulosti patřil post předsedy kontrolního výboru nikoliv opozici, jak bývá běžné a logické, ale přiznané nebo nepřiznané koalici. O takových kontrolních mechanismech si můžeme myslet svoje.

Zároveň to byla nabídka, která spolu s faktem, že do zastupitelstva nastoupila většina nováčků, dala základ korektním vztahům a rozumné spolupráci a nikoliv hádkám a prosazování ega na úkor potřeb města.

Začala každodenní práce našich zastupitelů a členů v komisích města. Snažili jsme se prosazovat náš program: slibovali jsme Roudničanům vybudování víceúčelové relaxační zóny v Hracholuskách. První etapa, Hracholuská ulice je realizována právě teď.

Jako člen nově vzniklé Komise pro architekturu a urbanismus jsem se účastnil jejích jednání, kde jsem prosazoval zásadní změny územního plánu, které by daly Roudnici možnost růstu a nového bydlení, které tady výrazně chybí. To byl druhý bod našeho programu. Dosáhli jsme toho, že územní změna číslo 9, která výrazně navyšuje plochy pro výstavbu nového rodinného bydlení v katastru města, se dostala na projednávání zastupitelstva a byla schválena.

Třetím bodem našeho programu byla podpora kulturního a společenského života a proto jsme hlasovali pro připravovanou modernizaci kulturního domu a podíleli se na její podobě. Stejně tak jsme podpořili nový systém dotací pro sportovní kluby, jejichž výše se nově odvíjí od počtu dětí, o které se kluby starají. Hlasovali jsme pro získání venkovního koupaliště do majetku města a podpořili nutnou rekonstrukci krytého bazénu, aby mohl sloužit Roudničanům.

Volali jsme po strategickém plánu města, protože bez vize je chaos, a aktivně jsme se zapojili do jeho přípravy.

Zastupitelé Richard Červený a Martin Trefný pracovali v komisích, kde navrhovali, jak zatraktivnit město pro turisty, ať už se jedná o návštěvníky, přicházející za kulturou nebo za sportem, či turisty na kolech. To bylo čtvrtým bodem našeho programu. Kromě jiného se podařilo vybudovat nové infocentrum, které je krásnější, funkčnější a na lepším místě než to předchozí, a postavit lezeckou stěnu nebo iniciovat vznik monografie o dějinách našeho krásného města, která brzy spatří světlo světa.

Ve spolupráci s členy kontrolního výboru jsem vypracoval mimo jiné zprávu o hospodaření městské organizace Teplo-Byty a zodpovědnosti, kterou za ně nese předchozí zastupitelstvo v čele se starostou a které stála městský rozpočet mnoho zbytečně vydaných peněz. Tato zpráva vedla k tomu, že se na zastupitelstvu hlasovalo o důvěře starostovi města. Vladimír Urban nakonec hlasování ustál za tu cenu, že musel vyjádřit důvěru sám sobě.

Prosazovat program z opozice, tedy když nemáte v Radě města žádného zastupitele, je obtížné, stojí mnoho přesvědčování, úsilí a času. Jsem rád, že jsme našli způsob, jak se dohodnout a pomoct věcem, které jsou ku prospěchu města a všem jeho občanům. Z pěti bodů našeho programu z roku 2014 se nám podařily naplnit čtyři a myslím, že to je dobrý výsledek.

Zbývá ale spousta dobrých nápadů, které bychom chtěli prosadit, a mnoho věcí, které je nutné ještě dokončit. Proto do toho jdeme znovu pod novou hlavičkou, s novým lídrem a mnoha čerstvými kandidáty.

Mgr. Milan Děžinský

 

Red

Red