VIZE – národní socialisté

Zdravotnictví je pro nás prioritou! Mohlo by se zdát, že volební kampaň do krajských voleb je z hlediska jednotlivých politických stran menší díky současné krizi způsobené nemoci COVID-19. Zdravotní rizika a omezení, která se postupně zavádí, jakoby omezovala i politické klání. I přes toto všechno se ale například včera konala debata lídrů pěti politických uskupení kandidujících do zastupitelstva Ústeckého kraje v Českém rozhlasu Sever, kdy jedním z témat bylo i zdravotnictví.

Protože je pro nás zdravotnictví jednou ze základních priorit, nastíním náš program z hlediska této oblasti i prostřednictvím tohoto článku. Tak tedy:

Rozhodně nechceme privatizovat jakoukoliv nemocnici. Se zdravím se obchodovat prostě nemůže a kraj, stejně jako stát, by měl být garantem a zárukou kvalitní zdravotní péče. To je služba, která se musí dělat na úkor tvorby zisku. Budoucí krajské vedení bude tedy čekat nelehký úkol – zapojení Litoměřické a Rumburské nemocnice do komplexu krajských nemocnic.Tady si však musíme uvědomit jednu podstatnou věc. Díky tomu, že se Roudnická nemocnice vymyká a je v rukou nadnárodní společnosti, hrozí reální riziko, že obchodní aktivity společnosti PENTA a.s. poté, co nezískala Litoměřickou nemocnici, obrátí jinam a znovu vyvstane otázka, co s Roudnickou nemocnicí. Zkušenost lze čerpat z nemocnice v Sušici, kterou nakonec právě PENTA a.s. vrátila městu.

Druhým problémem je nedostatek zdravotního personálu, který je u nás ještě zvýšen konkurencí v podobě nabídek pracovních míst v Sasku, kde si zdravotní sestry i lékaři vydělají podstatně víc. Navíc, by budoucí vedení kraje i stát již nyní měly počítat s tím, že díky stárnoucí populaci bude narůstat potřeba zdravotních zákroků u starších lidí a jejich následná péče. T9m vzrostou i požadavky na další navýšení počtu lékařů a sester. Málo kdo si například i tento problém uvědomuje. Proto chceme zřídit v rámci Univerzity Jana evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem lékařskou fakultu, která by již nyní začala vychovávat nové doktory, zároveň by se tím nemocnici v Ústí nad Labem mohla zvýšit prestiž.

Vedle nedostatku nemocničního personálu je zde ale také nedostatek zubařů, stárnoucí generace praktických lékařů, či nekvalitní dostupnost zdravotní péče v rámci Krušných hor. I to jsou zásadní problémy které chceme řešit. Jestli totiž má kraj perspektivu zvýšit atraktivitu cestovního ruchu v rámci těchto hor a přilehlého Podkrušnohoří, musí zajistit tuto základní dostupnost zdravotní péče v odlehlých regionech, neboť zvýšení kapacity v zimních střediskách v sezóně bude vyžadovat i takovýto servis.

V neposlední řadě se také musí říct, co s nemocnicí v Lounech, která před mnoha lety přestala fungovat. Dojezdová vzdálenost pro mnohé je spíše stresovou záležitostí než něčím, co by bylo vítáno. Je to ale také otázka strategie rozvoje regionu z hlediska pracovních příležitostí, které by kraj měl podporovat a vzhledem k tomu, že právě Louny jsou dnes z hlediska zaměstnanosti jedním z nejproblémovějších míst Ústeckého kraje, vznik krajské nemocnice by pomohl tuto záležitost alespoň částečně regulovat.

Bc. Jan Vondrouš

lídr kandidátky VIZE – národní socialisté

Red

Red