Krajské volby 2020: VIZE – národní socialisté

VIZE – národní socialisté je politická strana působící na české politické scéně velmi krátce. Vznikla za účelem vytvoření skutečné národní platformy lidí, kterým není lhostejné sociální a politické prostředí v České republice.

Důsledně však odmítá nacionalizaci a pozvedávání jednoho národa či etnika na úkor jiných. Nenajdete nás proto na žádných vlasteneckých setkáních, které se spíše blíží buď k nacionalismu, nebo díky své nenávisti a populismu ke stranám, které jsou účelově vytvoření jako marketingové (Trikolóra, SPD).

Navazujeme na tradice České strany národně sociální a naší snahou je postupně sloučit všechny její odštěpené uskupení v jednu původní stranu. (více na www.vizens.cz)

Red

Red