VOŠ ve Štětí investuje do nového

Nový školní kampus obalového a grafického designu ve Štětí a modernizace současných oborů

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola ve Štětí byla úspěšná prakticky ve všech projektech, které v uplynulém roce podala. Výsledkem je masivní investice do zcela nového zázemí pro obor Obalová technika – Obalový a grafický design a obnova strojového parku technických oborů.

Od září 2017 do srpna 2018 probíhá rozsáhlá přestavba areálu hlavní budovy školy v Kostelní ulici. Konkrétně jde o demolici provizorní přístavby, která v této podobě sloužila 20 let a kterou nahradí nová budova, výškově shodná a průchozí s hlavní budovou školy. Hlavní budova bude také kompletně přestavěna, přičemž vzniknou nové půdní ateliéry, moderní posluchárna (aula) a hlavně několik odborných učeben. Celý areál bude bezbariérový a umožní tak studium žákům a studentům s pohybovým handicapem.

Nové budovy sice připoutají pozornost každého hned na první pohled, nicméně nejsou tou nejdůležitější změnou. Součástí rekonstrukce je totiž i zcela nové technické vybavení, které učiní ze štětské průmyslovky jednu z nejmodernějších škol v regionu i celé zemi. Konkrétně se jedná o nové stroje pro obalovou techniku, předtiskovou přípravu a tisk v hodnotě desítek milionů korun. Škola tak v oblasti obalové techniky a obalového a grafického designu poskytne naprosto špičkové podmínky pro vzdělávání, které jiná škola v tomto oboru nemá.

Méně viditelné, ale také velmi důležité změny proběhnou v technických oborech, soustředěných v rekonstruovaných budovách bývalého učiliště v ulici Pivovarská a 1. Máje. Konkrétně se jedná o zcela nové strojní vybavení pro truhlárnu a obory vyučující elektrotechniku. Vzniknou nové specializované učebny digitální a měřící techniky, robotiky, elektrotechniky. Posledně jmenované vybavení umožní též intenzivnější provozování kroužků volnočasových aktivit, které budou, stejně jako doposud, přístupné nejen žákům školy, ale též všem malým zájemcům ze základních škol.

Do letošního nového školního roku vstoupila škola též s novinkami v oblasti vzdělávacích oborů. U oborů učebních je pociťován enormní nárůst zájemců, zejména o obor elektrikář inteligentních elektroinstalací a strojní mechanik – zámečník. Druhý ze jmenovaných oborů je vyučován v úzké spolupráci se zaměstnavatelem 2JCP, a.s., takže úspěšný absolvent má zaručenu práci v oboru. Vzhledem k tomu, že model intenzivní spolupráce s firmou se velmi osvědčil, vzniká od nového školního roku též společný projekt školy a společnosti Mondi Group ve výuce oboru Obalová technika. Zde získávají žáci naprosto bezkonkurenční podmínky, jako je praxe v zahraničí, výuka odborných předmětů na pracovišti zaměstnavatele, ubytování v domově mládeže zdarma, nebo záruka pracovního místa po úspěšném absolvování oboru. Škola je otevřena jednání s dalšími zaměstnavateli, kteří to se vzděláváním svých potenciálních zaměstnanců myslí opravdu vážně. V budoucnu nevylučuje rozjezd dalšího společného oboru s některým podnikatelským subjektem a již v této chvíli vede konkrétní jednání o další spolupráci.

Žáci a studenti školy se též aktivně zúčastňují odborných akcí, kde se setkávají především se zástupci zaměstnavatelů. Škola však preferuje aktivní spolupráci oproti běžné účasti na akcích, kde by byli žáci a studenti jen „pozorovateli“. Je třeba, aby před odbornou veřejností uměli své záměry obhájit, proto vystoupili např. na prestižní obalářské akci Obalko, pořádané oborovou skupinou ATOZ Group.

Poslední velkou investiční akcí, která na škole proběhla, byla právě dokončená modernizace Domova mládeže – internátu školy. Bylo zapotřebí učinit mnoho změn, aby objekt zase bezproblémově sloužil a vyhověl narůstajícímu počtu zájemců o školu. Jmenujme např. modernizaci sprchových koutů, rekonstrukci topného systému, nebo zateplení celé zadní části budovy.

Jako třešinku na pomyslném dortu pak můžeme zmínit zakoupení nového devítimístného automobilu, který bude od následujícího školního roku sloužit žákům při dopravě za praxí, exkurzemi do podniků, převážení expozice školy po výstavách v rámci celé ČR apod. Umožní tak škole být daleko více mobilní a poskytne žákům a pedagogům patřičný komfort i při dlouhých cestách na zahraniční odborné veletrhy a výstavy.

Red

Red