Vybrané památky zpřístupní venkovní areály již od 11. května

Už od 11. května mohou návštěvníci zavítat na vybrané památky ve správě Národního památkového ústavu. Zpřístupněny budou některé zříceniny hradů, hradní nádvoří, zámecké parky a zahrady. Hlavní sezona na památkách, včetně zpřístupnění jejich interiérů, bude poté zahájena 25. května.

Od příštího týdne bude částečně zpřístupněno přes 20 památek ve správě NPÚ. Své brány otevřou například hrady Trosky a Točník, Zahrady pod Pražským hradem, Květná zahrada v Kroměříži, návštěvníci mohou zavítat také do zahrady vily Stiassni v Brně, do parku v Buchlovicích nebo do areálu hradu Rabí.

Návštěvníci budou povinni dodržovat pokyny k návštěvě a nařízená hygienická opatření. Vstup bude povolen pouze se zakrytými dýchacími cestami, pokrývku úst a nosu je návštěvník povinen nosit po celou dobu své návštěvy. Je rovněž nutné dodržovat dvoumetrové odstupy od dalších návštěvníků, pokud se nejedná o členy domácnosti. U vstupu do prostor pokladen, prodejen a sociálních zařízení je návštěvník povinen provést dezinfekci rukou. Stojany s dezinfekcí budou k dispozici v areálech památkových objektů. Souhrnné podmínky návštěvnického provozu jsou k dispozici zde.

Seznam památek částečně zpřístupněných od 11. května:

Red

Red