Výstava fotografií připomněla hrůzy způsobené povodní

19.08.2012 Aktuality Eva Břeňová

Slova jako hrůza, šílenství a beznaděj zaznívala v sobotu u Labe, v areálu veslařského klubu v Litoměřicích. Centrum cestovního ruchu zde totiž pořádalo vernisáž fotografií Vlastimila Šafránka z povodní roku 2002. Cedule s nápisem Litoměřice stěží vykukuje z laguny, Želetice pod vodou, neprůjezdný Tyršův most, záchranáři mířící na člunu k Terezínu, vyčerpaní dobrovolníci, zatopené Počaply, České Kopisty a další obce v okolí, včetně areálu Lovochemie.


Fotografie dokumentuje něco, čemu nikdo před rokem 2002 nevěřil – obří jezero, které vzniklo slitím Ohře a Labe.

„Voda k nám vtrhla silou, kterou nikdo nečekal. Příroda připomněla, jak je mocná. Naštěstí se podařilo zabránit ztrátám na lidských životech,“ konstatoval na sobotní vernisáži starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč, který zmínil obětavost složek záchranného systému a desítek dobrovolníků při záchraně životů i následném odstraňování povodňových škod.

Řádění vodního živlu systematicky zaznamenával litoměřický fotograf Vlastimil Šafránek. Zhruba sedm desítek jeho snímků je v těchto dnech vystaveno ve vestibulu litoměřického hradu. Připomínají řadu zážitků, které se mu hluboko vryly do paměti. Mimo jiné i ten, jak zábradlí, zcela ukryté pod vodou, protrhlo gumový člun, v němž plulo několik lidí. „Nad hlavami jsme drželi foťáky a kamery. Teleobjektiv však jeden z fotoreportérů už zachránit nedokázal,“ vzpomíná Vlastimil Šafránek. To však v daný moment bylo to nejméně důležité

Voda nejen v Litoměřicích napáchala škody za desítky milionů korun. Ve svém důsledku však pro město přinesla několik pozitiv – stavbu nového Mostu generála Chábery za více než miliardu korun, který by měl odolat povodni z roku 2002, opravené zázemí sportovních klubů podél Labe a zcela rekonstruovaný Střelecký ostrov za zhruba 42 milionů korun.

Hladinu vody již několik let „střeží“ pod Tyršovým mostem limnigraf. Tedy přístroj, který upozorňuje na možné nebezpečí. „Z výše hladiny vody už umíme číst řadu informací, včetně potenciálního rizika. Následky přívalových dešťů však odhadnout neumíme,“ dodal starosta Chlupáč.

Red

Red