Město Lovosice se vrhne do plánovaných investičních akcí

LOVOSICEV Lovosicích byl dne 5.2.2020 na 1. Zastupitelstvu schválen rozpočet města a může se tak začít s dalšími investičními akcemi.

FASÁDA BUDOVY MĚSTSKÉ POLICIE – 1.800.000,-Kč

Budova v ulici Osvoboditelů, kde sídlí městská policie a kožní ordinace, projde v blízké době částečnou rekonstrukcí. Dojde k zateplení fasády domu a podkroví. Budova městské policie stojí v části města kompaktně zastavěném panelovými a komerčními domy. Stojí v rušné části města Lovosice v ulici Osvoboditelů. Budova má nepravidelný obdélníkový tvar a v prostoru dvorku je přistavěna garáž. Revitalizace se dotkne zateplení stávajícího obvodového pláště a půdního prostoru. Na čelní a boční straně garáže bude provedena pouze finální fasáda a to bez zateplení. Barva fasády by měla mít světlou pastelovou barvu. Časem by se měla připojit k síti Centrálního energetického managementu města, aby bylo možno průběžně sledovat spotřebu energií.

V současné době je již podepsána smlouva, zateplovat by se mělo začít na jaře, dle počasí.

CENTRÁLNÍ ENERGETICKÝ MANAGEMENT (CEM) – 3. ETAPA – 1.500.000,-Kč

V lednu tohoto roku byla schválena smlouva na třetí etapu Centrálního energetického managementu. Ta se týká budov ve správě Technických služeb města Lovosice, tedy všech sportovních areálů a městského hřbitova. Tyto budovy se připojí k systému sledování spotřeby vody, elektřiny a plynu. Město Lovosice nyní v CEM sleduje čtrnáct objektů. V systému jsou zapojeny všechny školy a školky, Centrální školní jídelna, budova městského úřadu, domy Sociálních služeb města Lovosice a nejnověji KC Lovoš. Systém pomáhá včasným hlášením na dispečink odhalit úniky vody, plynu nebo sledovat spotřebu elektřiny a nastavit odběr co nejefektivněji.

REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU LOVOSICE – 50. 000. 000,-Kč

Největší investiční akcí, která město Lovosice v nejbližší době čeká, je rekonstrukce pětipodlažní budovy ubytovny „u Stadionu“ v Lovosicích. Ubytovna je součástí areálu sportoviště v blízkosti centra města. Z průzkumu je patrné, že je dosud bez statických poruch. Problémem jsou však již nevyhovující tepelně technické vlastnosti obvodového pláště, výskyt azbestu v plášti a dřevěná okna, která jsou v havarijním stavu. Na budově se negativně podepsaly i opakované povodně. Naprosto nevyhovující byl shledán také technický stav výtahů, který ani nevyhovuje platné legislativě. Nově je do budovy navržen bezbariérový vstup i výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo se zrakovým postižením. Na tuto skupinu obyvatel bylo myšleno také v prostorách sociálního zařízení, ubytovny nebo parkoviště.

V prvním podlaží se má nacházet vstupní hala, prádelna, šatny sportovců, prádelna a nově i tělocvična. Ve druhém podlaží jsou navrženy velké změny-nově by zde mělo fungovat bistro a patro by se mělo propojit s ubytovnou a vstupní halou otevřeným schodištěm. Prostor bistra by měl být k dispozici nejen pro ubytované sportovce nebo diváky během zápasů, ale i měl by být otevřený pro veřejnost. Další tři podlaží by měla patřit, tak jako dosud, ubytování.

Fasáda by měla mít jednoduchý střídmý design s výrazným prvkem – okenním pásem – v prostoru bistra. Tři typy pokojů budou barevně odlišeny na žlutou, zelenou a modrou. V těchto barvách by měly být i laděno zařízení pokojů. Celková kapacita ubytovacích prostor je vyprojektována pro 116 osob.

V současné době se dokončuje prováděcí dokumentace ke stavbě a probíhají přípravné práce.

Red

Red