VÝSTAVBA LABSKÉ STEZKY U VELKÝCH ŽERNOSEK JE V PLNÉM PROUDU

Výstavba dalšího nového úseku Labskéstezky v destinaci České středohoří je v plném proudu. Stavba je financována z rozpočtu Ústeckého kraje a měla by býtdokončena do konce září letošního roku

Návštěvníci tak budou moci využít dalšího úseku plnohodnotné cyklostezky, která propojí přístaviště Velké Žernoseky s úsekem Labské stezky vedoucím mezi řekou Labe a železniční tratí.

„Díky otevření nového úseku Labské stezky dojde ke zvýšení bezpečenosti cyklistů a návštěvníků stezky v destinaci České středohoří. V současné době vede trasa Labské stezky ve Velkých Žernosekách po silnici druhé třídy č. 261, která je v této části poměrně úzká a dochází tak k těsnému kontaktu cyklistů s motorovou dopravou“ říká ředitel destinační agentury České středohoří Luděk Jirman.

Labská stezka v Ústeckém kraji měří více než 90 km a z velké části je opravdovou cyklostezkou bez motorové dopravy. Projekt je společnou investicí Ústeckého kraje a měst Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice a Roudnice nad Labem. Marketing Labské stezky zajišťuje v Ústeckém kraji Destinační agentura České středohoří v rámci projektu Brána do Čech.

Během června 2017 dojde v destinaci České středohoří k přeznačení cyklotrasy č. 3102 Roudnice nad Labem – Litoměřice přes Terezín na cyklotrasu 2A. Vznikne tak druhá část Labské stezky, která navíc ponese mezinárodní označení EuroVelo 7. Dále bude vyznačena cyklotrasa z Roudnice nad Labem na Říp a Labská stezka tak bude díky nově vzniklé cyklotrase spojena s tímto významným turistickým cílem.

Red

Red