Za historií mincovnictví do Podřipského muzea

aktualita Ilona Trefná, Podřipské muzeum

Podřipské muzeum pořádá pro veřejnost a školy nový, trojdílný cyklus besed s numismatikem. První část – Počátky českého mincovnictví je věnována keltskému mincovnictví a ražbě mincí od 3. stol. př. Kr. až po grošové období končící v polovině 16. stol.

Druhá část cyklu – Mince země Koruny České se bude zabývat habsburským obdobím od doby vlády Ferdinanda I. až po vznik samostatné Československé republiky. Závěrečná beseda zahrnuje peněžní památky našeho regionu a seznámí i s raritními platidly obsahujícími například reklamní přetisky na bankovkách či ukázky peněz ze zajateckých táborů 1. světové války a ghetta Terezín ze 2. světové války. Na všech setkáních se můžete těšit nejen na zajímavé informace, bohatý obrazový materiál, ale především na ukázky mincí a bankovek.
Besedy v Podřipském muzeu začínají od 18. listopadu 2013 a budou dále pokračovat dle zájmu veřejnosti i v následujícím roce. Pokud ve Vás historická tématika vzbudila zájem, objednejte se na tel: 416 810 761, 1 týden předem v počtu min. 5 osob.

Red

Red