Začala hlavní sezóna trhů v Ředhošti, a to od 6.3.2022

Co zde najdete?

Různé zahradnické zboží, prodej slepiček, kuřátek, housátek, sazeničky, stromečky, bazarové zboží, maso z místního řeznictví a další věci.    

                                                                                     

Red

Red