Francouzsko-český projekt

U příležitosti francouzského a českého předsednictví v Radě EU v roce 2022 realizují České centrum v Paříži a francouzsko-český umělecký kolektiv Rés(O)nances ve spolupráci s Památníkem Terezín a několika dalšími institucemi v České republice a Francii projekt s názvem „Tvorba a rezistence – Terezín v evropské paměti“.

PAŘÍŽ, TEREZÍN – V letošním roce předsedají Radě EU státy Francie a Česká republika. K předání předsednictví dojde v polovině roku a proto přišlo České centrum v Paříži a francouzsko-český umělecký kolektiv Rés(O)nances s nápadem společného francouzsko – českého projektu pod názvem „Tvorba a rezistence – Terezín v evropské paměti“. Ke spolupráci byl přizván Památník Terezín spolu s několika dalšími insitucemi v ČR a Francii. V rámci projektu se počítá s následujícími akcemi :

1)

Výtvarná instalace „Navzdory všemu tvořit“

Výstava bude umístěna na IV. dvoře Malé pevnosti Terezín a bude k vidění od 24. března do 25. května 2022.

Vernisáž se koná ve čtvrtek 24. Března 2022 od 14 :00 a bude doprovozená zvukově – vizuální performancí.

Skladba pro hlas a ansambl, která je ozvěnou tvorby terezínských umělců.

Premiéra 21. května 2022 v Paříži.

Výstava soch v Památníku Ticha, umístěná na nádraží Praha – Bubny v termínu květen – červen 2022.

Koncerty s dily terezínských skladatelů a tvůrců utlačovaných nacistickým režimem v dialogu se současnou hudební tvorbou. V Paříži se koncerty odehrají 21. května 2022, v Praze 10. června 2022 a v Terezíně 11. června 2022. Koncerty jsou pořádány ve spolupráci s Voix Etouffées (dirigent Amaury du Closel), Rés(O)nances a Institutem terezínských skladatelů.

Soubor Rés(O)nances tvoří:

Marie Kopecka Verhoeven – výtvarná instalace, performance, zpěv

Dominique Defontaines – výtvarná instalace, sochy

Jan Krejčík – hudební kompozice, performance

Patrick Paris – performance

Více informací naleznete na webových stránkách https://paris.czechcentres.cz/blog/2021/06/umelecky-soubor-resonances-lyriques

a www.resonances.ooo

2) Výtvarná soutěž Památníku Terezín „Malovat a (pře)žít – 2022“ pro děti/žáky/teenagery, organizovaná paralelně v České republice a ve Francii, ve spolupráci s Památníkem Šoa v Paříži a pařížským rektorátem.

https://paris.czechcentres.cz/fr/programme/concours-d-art-plastique-peindre-et-pur-suivre

3) Fórum Terezin pořádané ve spolupráci s Památníkem Šoa v termínu 20. a 21. května 2022 v Paříži. Na programu budou :

Setkání, kulaté stoly „Historie a paměť“ a „Tvorba a rezistence“.

Slavnostní předávání cen výtvarné soutěže

Koncert Voix Etouffés/Rés(O)nances

Čtení Arnošta Lustiga v rámci Noci literatury

4) Výstavy v Českém centru v Paříži v termínu duben – květen – červen 2022:

„Hudba v nacistickém koncentračním táboře – Terezín“ (Amaury du Closel)

Památník ticha Bubny „Svědectví terezínskch zdi“ – fotografie Richarda Homoly

Památník Terezín, putovní výstava „Helga Weissová-Hosková“. Helga Weissová-Hošková, židovská dětská vězeňkyně v terezínském ghettu, která kreslí a líčí život v ghettu viděný dětskýma očima.

Partneři projektu :

– Památník Terezín (CZ)

– Památník ticha Bubny (CZ)

Velvyslanectví České republiky v Paříži (CZ)

– Institut terezínských skladatelů (CZ)

– Nadační fond Arnošta Lustiga (CZ)

– Forum Voix Etouffées (FR)

– Mémorial de la Shoah (FR)

– Rectorat de Paris (FR)

– Fondation pour la Mémoire de la Shoah (FR)

V Paříži a Terezíně 15. Března 2022

Kontakt pro média:

Marie Kopecka Verhoeven/Rés(O)nances

mkv@resonances.ooo

Jiří Hnilica/ České centrum Paříž

bureau@czech.cz

Stanislav Lada / Památník Terezín

lada@pamatnik-terezin.cz

Red

Red