ZAHRADA ČECH A KORONAVIROVÝ ROK

Průběh loňského roku se nesl v duchu pandemie COVID-19. Obava a nejistota se staly součástí každodenního chodu.

Když jsme tuto pandemickou situaci začali řešit, ani ve snu by mě nenapadlo, že při shrnutí celého roku budeme hovořit neustále na to identické téma. Nebudeme vědět, jak se situace bude vyvíjet a nebudeme moci našim vystavovatelům a návštěvníkům slíbit nic konkrétního, nic, na co byli u nás zvyklí.“ uvedla Michaela Mokrá

Začátek roku totiž nenaznačoval žádné výstrahy. Výstavní sezóna zahájena byla, a to každoroční výstavou Děti a zvířata. S prezentací výstaviště Zahrada Čech se mohli návštěvníci setkat ještě na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World. Samotná jarní část sezóny již ale neodstartovala. Tradiční výstavy Tržnice Zahrady Čech a Bydlení na Zahradě Čech, oblíbený Autosalon na Zahradě Čech, Mezinárodní výstava psů, Setkání u pomníku Přemysla Oráče ve Stadicích či velmi očekávané Hasičské slavnosti již proběhnout nemohly.

I přes tato náhlá opatření však výstaviště Zahrada Čech mohlo posloužit veřejnosti. Ministerstvo zdravotnictví vybralo areál jako vhodné místo pro testování reprezentativního vzorku populace v Česku na přítomnost onemocnění Covid-19. Po pohotové reakci krizového štábu města Litoměřice a rychlých přípravách na výstavišti Zahrada Čech vše proběhlo dle požadavků. Ovšem žádné další aktivity mimo drobných Venkovských trhů, Piknikových dnů či otevření areálu veřejnosti jako parkového prostoru s řadou využití, nemohly být rozvíjeny.

Přečkali jsme díky dotační podpoře ze strany Města Litoměřice. Neskutečně si toho vážíme! Umožnilo nám to udržet si tým, který má obrovský význam pro fungování a realizaci jednotlivých akcí a budování pozitivního vnímání značky „Zahrada Čech“. A zároveň nám zajistilo spravovat areál tak, aby byl v případě další potřeby plně k dispozici. Opakovaně děkujeme!“ sdělila Michaela Mokrá.

V menší míře mohlo výstaviště Zahrada Čech ožít během letních měsíců. V rámci drobného rozvolnění jsme stihli hostit několik svateb, narozeninových oslav i hudební festival. I během léta byl areál výstaviště po celou letní sezónu volně přístupný veřejnosti. Denně mohli návštěvníci využít zeleně, příjemného posezení i dětského hřiště. Rozloučení s létem pak proběhlo ve velkém stylu, společně s TV PRIMA a s jedním nejoblíbenějších seriálů Slunečná, jsme poslední srpnovou sobotu uspořádali Den pro děti. V rámci této akce se v části areálu výstaviště konal také Rodinný den Města a Městského úřadu Litoměřice a Family food festival.

Umožnění uspořádání podzimního zahradního veletrhu Zahrada Čech pro nás znamenalo druhou záchranou. „Chtěla bych moc poděkovat paní ředitelce Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje MUDr. Lence Šimůnkové, protože díky její vstřícnosti jsme byli schopni za přísných hygienických podmínek Zahradu Čech uspořádat. Byla to jedna z mála akcí tohoto rozsahu, která v republice proběhla.“ řekla Michaela Mokrá. Poděkování za podporu patří také všem obchodním partnerům, vystavovatelům a prodejcům i návštěvníkům, kteří nám svou vstřícnou reakcí na průběh akce taktéž udělali radost.

Po skončení veletrhu se opět zatáhla mračna a zbylé naplánované akce byly opět zakázány. Naše společnost Zahrada Čech s.r.o. je zvyklá během roku uspořádat více jak 40 akcí různého charakteru – od výstav, festivalů, školení, seminářů, plesů, svateb až po akce konaných mimo brány výstaviště, na kterých se podílí jako dodavatel. Ruch, který je společnost v průběhu roku zvyklá zažívat velmi chybí, proto ani žádnými novinkami není možno se moc chlubit.

Co, ale za pochvalu stojí je povedená vánoční výzdoba Mírového náměstí, kterou společnost po město na začátku prosince instalovala a nyní po Třech králích demontovala. „V době, kdy nám nebyly povoleny vánoční trhy jsme přemýšleli, jak dodat náměstí vánoční atmosféru a myslím, že se nám to opravdu povedlo. Vánoční atmosféra dýchala z každého rozsvíceného stromečku, z každého zeleného skřítka, krásného betlému či od fotokoutku se sněhuláky.“ shrnula Michaela Mokrá.

Shrnutí na závěr?

Výstavnictví má v Litoměřicích dlouholetou tradici. Doufáme, že v zájmu města i kraje je ji nadále rozvíjet a podporovat. I v roce 2020 byl podzimní veletrh Zahrada Čech hrdým partnerem projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje. O celonárodním významu výstaviště a značky Zahrada Čech svědčí také fakt, že loňské výstavě Zahrada Čech bylo uděleno více záštit. Výstava se konala pod záštitou prezidenta České republiky, předsedy vlády České republiky, ministra zemědělství a ministryně pro místní rozvoj.

„Naším největším přáním v letošním roce je mít možnost vrátit se k pořádání veletrhů, výstav a akcí. Začít opět rozvíjet výstavnictví, inovovat areál dle aktuálních trendů a konečně se opět začít potkávat s lidmi kolem nás. Neznamená to ale, že bychom situaci jakkoli znevažovali nebo nerespektovali potřebná nařízení. Spíše naopak, jdeme příkladem. Jen doufáme, že to nebude již trvat dlouho.“ uvedla na závěr Michaela Mokrá

Red

Red