Ženy z Lovosicka vyrazily na víkendový vzdělávací pobyt

Projekt Práce a Rodina, který již druhým rokem probíhá pod záštitou Farní charity Lovosice, tentokrát připravil pro své účastnice v měsíci červnu, víkendový pobyt pro matky s dětmi, kde měly ženy možnost zúčastnit se motivačních seminářů seberozvoje. Pobyt byl poskytnut z evropských sociálních fondů, pro děti byl zajištěný program po dobu, kdy probíhaly semináře. Účastnice si v klidném venkovském prostředí odpočinuly a načerpaly nové informace. Tento projekt usiluje o rovné postavení žen na pracovním trhu, kdy jako stěžejní část nabízí ženám možnost rekvalifikace dle jejich vlastní volby. Doposud tak vstoupilo do projektu 60 žen, rekvalifikací prošlo 40 žen a 11 ženám bylo umožněno po dobu 1 roku pracovat na dotovaném pracovním místě na Lovosicku a Litoměřicku. Doprovodnými součástmi projektu jsou semináře finanční gramotnosti a motivační semináře seberozvoje, stejně jako právnické a psychologické poradenství, které je pro účastnice zdarma. Účastnice projektu slečna A. V. o projektu říká: „ Velmi mě to zaujalo, dostala jsem nové rady do života a naučila jsem se, jak přistupovat ke svým osobním a životním problémům.“

Projekt je stále otevřen i pro nové zájemkyně, které po absolvování seminářů mohou projít rekvalifikací a zlepšit si tak pozici na pracovním trhu.

Kancelář projektu Práce a Rodina sídlí ve Školní ulici 476/3 v Lovosicích v 1. patře Lékařského domu.

Pro více informací k projektu, navštivte naše webové stránky www. fchlovosice.cz nebo kontaktujte naši kancelář na tel: 734 782 709.

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003

Red

Red