Značkaři mění přes léto na trasách v Ústeckém kraji značení

Program Rodinného stříbra není jen podpora hudebních festivalů či sportovních akcí v regionu. Patří sem také obnova značení turistických cest v Ústeckém kraji. Jak známo, Češi jsou národem turistů a výletníků. Proto jsou, a nejen pro ně, během roku upravovány trasy a značení.

Kromě běž né údržby stávajících tras členové z Klubu českých turistů pro ústecký region mění cykloznačení. „Nově byla vyznačena mezinárodní trasa číslo 7 z Roudnice přes Terezín do Litoměřic, trasa z Roudnice na horu Říp a nově trasa pro kolaře z Mašťova do Krásného Dvora, kde je v zahradním areálu opravený gotický templ,“ rozpovídal se o novinkách Jan Eichler, předseda Klubu českých turistů oblast Ústecký kraj.

Průběžně se mění také pěší značení. Nových značek si mohou při svých výletech všimnout lidé například v Českém středohoří (v okolí rozhledny Hořidla, pod Řípem či u Slatiny pod Hazmburkem), v Českém Švýcarsku (Brtnický okruh, Kyjovské údolí) a také v Hřivicích na Lounsku. „Mám e zkušené značkaře, kteří se starají o to, aby bylo na turistických trasách vše v pořádku. V pátek 11. srpna se navíc dožívá 90 let náš dlouholetý kamarád a značkař Karel Hlaváček,“ dodal Eichler.

Přes léto nezahálí ani členové Krušnohorské bílé stopy (i tato aktivita patří do Rodinného stříbra). Ti zase připravují běžecké trasy, aby byly na zimu připravené na nápor lyžařů. „Postupně prořezáváme větve na tratích, aby byly průjezdné, mulčujeme půdu a provádíme nezbytné opravu strojů a roleb,“ popsal práci členů sdružení jeho předseda Antonín Herzán s tím, že v září a říjnu začnou pomalu demontovat staré a montovat nové běžecké směrovky.

Krušnohorská bílá stopa je sdružení neziskových subjektů, které společně od roku 2007 zajišťuje úpravu rekreační běžecké stopy na vrcholcích Krušných hor Ústeckého kraje v okresech Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem.

Díky turistickému značení se řadí Česká republika mezi turistické velmoci a systém značených tras je hodnocen jako jeden z nejlepších na světě. Titul Rodinné stříbro Ústeckého kraje tak Klubu českých turistů právem náleží.

Red

Red