105 let paní Rosálie Kočárkové

Vzácného jubilea se dožila v Domově důchodců na zámku v Milešově na Lovosicku paní Rosálie Kočárková. V tomto zařízení, které patří Centru sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizaci Ústeckého kraje, žije od roku 2007 a je tady nejstarší obyvatelkou.

 představitelé obce, okresu a kraje a také početní příbuzní. Kytici a věcný dárek dostala jubilantka od hejtmana Oldřicha Bubeníčka nebo radního Martina Kliky, který má v kompetenci oblast sociálních věcí. Oba jí spolu s radním kraje Janem Szántó  nebo ředitelem CSP Karlem Reismüllerem popřáli pevné zdraví a spousty každodenních drobných i větších radostí.

V Domově důchodců v Milešově žije v současné době 88 klientů.

Mgr. Zbyněk Šebesta,

oddělení tiskových informací

Red

Red