vzácné setkání s Bohumilem Kolářem

 

V sobotu 16. března 2013 jsme měli možnost setkat se s tit. proboštem roudnickým panem Bohumilem Kolářem, který v kostele Narození Panny Marie celebroval mši svatou. Narodil se 7. ledna 1924 v Praze, kde na Vinohradech vystudoval obecnou školu a poté gymnázium. Od roku 1942 studoval na Arcibiskupském semináři v Praze.

Po skončení druhé světové války ve studiu pokračoval. Spolu s dalšími studenty vybrán ke studiu v Římě, kde byl roku 1948 vysvěcen na kněze. Vrátil se do vlasti a od 21. února 1948 působil v Roudnici n. L. Jeho velikou odvahu dokazuje fakt, že se v roce 1949 nedal zastrašit a přečetl (jako mnoho jiných kněží) pastýřský list, který kritizoval komunistický režim a za to byl poprvé vyslýchán a odsouzen, ale v roce 1949 byl amnestován. V následujících letech vztah lidově „demokratického“ státu a římskokatolické církve kulminoval až do tvrdé perzekuce, věznění kněží a řeholníků a dokonce došlo i k několika popravám duchovních. Bohumil Kolář byl zatčen 23. srpna 1952 a ve vazbě v Brně byl až do 25. června 1953, kdy Krajský soud v Ostravě vynesl rozsudek nad jedenáctičlennou skupinou „velezrádců“. Mezi odsouzenými byli i tři římskokatoličtí kněží: Bradna, Pilík a Kolář. 

 

Antonín Bradna byl odsouzen na 15 roků, Karel Pilík na 12 roků a Bohumil Kolář na 10 roků těžkého žaláře.

Většinu svého trestu prožil ve věznici Valdice, kde zaznamenal nejen hlad, zimu a krutosti bachařů, ale i přátelství mezi politickými vězni. V květnu 1960 byl propuštěn, ale do duchovní služby se samozřejmě nemohl vrátit. Pracoval jako skladník ve firmě Řempo až do roku 1968, kdy se díky politickému uvolnění mohl navrátit do kněžské služby do Roudnice nad Labem, kde působil až do roku 1991.

O rok dříve byl povolán na obnovenou teologickou fakultu, kde několik let vyučoval katechetiku a pedagogiku. Též působil jako spirituál pražského semináře. V současné době stále působí ve dvou farnostech v okolí Prahy.

autor: fu

Red

Red