Sokolové se připravují na letošní akce i slet v roce 2024 s podporou kraje

21.duben 2023

Hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera a radní pro školství, mládež a sport Jindru Zalabákovou dnes navštívili představitelé Sokola. Vedení kraje poděkovali za dosavadní podporu všech čtyřech sokolských žup a prezentovali jim akce, které chystají pro letošní kalendářní rok. V plném proudu jsou rovněž přípravy na XVII. všesokolský slet v roce 2024.

Sokol

Dagmar Toncarová, 1. místonáčelnice České obce sokolské a starostka Sokolské župy Severočeské-Novákovy, navštívila krajský úřad v doprovodu Petra Jirků, náčelníka Sokolské župy Podřipské. V kraji kromě již zmíněných žup působí ještě další dvě – Sokolská župa Sladkovského a Sokolská župa Krušnohorská-Kukaňova.

„Jsme krajem, ve kterém se jeden ze spoluzakladatelů Sokola Dr. Miroslav Tyrš narodil. Minulý rok jsme si připomněli v Děčíně 190 let od jeho narození a 160 let od založení samotného Sokola. Pro Ústecký kraj je tedy samozřejmostí, že aktivity sokolských žup finančně podporuje a bude tomu tak i letos,“ zmínil během setkání hejtman Jan Schiller.

„V rozpočtu na letošní rok kraj vyhradil 250 tisíc korun na podporu činnosti všech čtyř sokolských žup a tato částka mezi ně bude rozdělena,“ doplnila hejtmana radní pro školství, mládež a sport Jindra Zalabáková.

Kraj také formou individuálních dotací přímo finančně podporuje jednotlivé akce. Na podzim se chystá tradiční akce v rodišti Dr. Miroslava Tyrše – Tyršův Děčín 2023, v Ústí nad Labem pak proběhne Sletová štafeta a oslavy Památného dne Sokolstva připadající na 8. října si Ústecký kraj připomene již tradičně vyvěšením sokolského praporu nad vchodem do budovy krajského úřadu.


Petr Jirků a Dagmar Toncarová představili hejtmanovi Janu Schillerovi stěžejní aktivity Sokola v roce 2023


Na setkání je přivítala rovněž krajská radní pro školství, mládež a sport Jindra Zalabáková

Odkazy

Red

Red