AKCE R nabízí energii, nápady a dlouhodobou vizi

Roudnice nad Labem potřebuje ráznou akci…energii, nápady a dlouhodobou vizi. Zaslouží si efektivní správu a ve svém čele osobnosti s tahem na branku.

V Roudnici nad Labem je mnoho věcí ke zlepšení. Ty nejdůležitější reflektuje náš politický program. Budeme tlačit Ústecký kraj k dostavbě obchvatu a to včetně nového mostu. Zvýšíme bezpečnost dětí při cestě do školy. Dokončíme opravu kulturního domu. Zajistíme dostatečnou kapacitu a kvalitu mateřských i základních škol. Oživíme náměstí, ulice, a silnice a zasadíme kolem nich více stromů. Spojíme sídliště s Podlusky a kolem cesty vybudujeme moderní park. Učiníme radní zodpovědné za konkrétní témata a projekty. Chceme jednat o dalším využití zámeckého areálu nebo zpřístupnění ostrova na Labi veřejnosti.

Akce R navazuje na úspěšnou práci zastupitelů zvolených v minulých volbách za TOP 09 a nezávislé.

Ač z opozice, zastupitelé a kandidáti konstruktivně spolupracovali s vedením města, svědomitě pracovali v kontrolním výboru, v dopravní, kulturní, sociální nebo sportovní komisi. Jan Drahozal zasedal jako městský architekt v komisi pro architekturu a urbanismus. Naše práce přinesla nemálo konkrétních výsledků. Iniciovali jsme vznik budované relaxační zóny, integraci MHD do Dopravy Ústeckého kraje nebo rozšíření ploch pro výstavbu domů.

Kandidáty Akce R jsou lidé, kteří splňují nároky na to, aby byli aktivními zastupiteli, radními či členy nejužšího vedení města v různých oblastech jeho fungování. Důkazem budiž jejich profesní profily a činnosti ve společenském životě našeho města.

Ing. Richard Červený
lídr kandidátky Akce R

Red

Red