ReVize: Jakub Tajovský / Sousoší

V Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem je od 13. listopadu nainstalován intervenční výstavní projekt dalšího zajímavého umělce mladší generace Jakuba Tajovského. Výstava Sousoší umístěná ve stálé expozici je uvedena v rámci již tradičního volného cyklu ReVize.

Ačkoli je současná situace nanejvýš komplikovaná a nepřející návštěvám jakýchkoli kulturních akcí, i přes to se roudnická galerie rozhodla pokračovat v přípravách zimního výstavního programu. Na návštěvníky tak bude vedle obou obvyklých výstav čekat také nová intervence z cyklu ReVize. Ke spolupráci byl tentokrát přizván velmi zajímavý umělec, malíř a tvůrce interaktivních uměleckých instalací Jakub Tajovský.

Spoluprací s roudnickou galerií Tajovský navazuje na svůj dlouholetý projekt Syntetických krajin. Východiskem těchto výtvarných cyklů, respektive celých výstavních projektů, je studium možné podoby a míry vzájemného ovlivnění přirozeného a umělého prostředí. Tajovský přejímá vizuální i materiální části z přírody, aby je přetvořil v nový (avšak na jiných principech založený) celek. Výsledná nová krajina tak sestává jak z autentických krajinných prvků (hlína, pigmenty, mechy), tak i z člověkem vytvořeného prostředí (olejové a akrylové barvy, pvc a kovové materiály či spotřební elektronika).

Na rozdíl od předešlých krajin autor neaktualizuje v Roudnici primárně přírodu jako takovou, ale spíše vybraná sochařská díla z depozitáře Galerie moderního umění. Tato díla (mezi nimi např. plastiky Jana Štursy, Jana Mařatky, Jana Hendrycha, Evy Kmentové či Daniely Vinopalové), jejichž podobu převádí do svých obrazů, se jakožto zástupci uměle vytvořených předmětů (jež však materiálově často z přírody vycházejí) do této přírody (byť autorem uměle vytvořené, syntetické) zase symbolicky navracejí.

Jakub Tajovský (*1991), absolvent Ateliéru malířství pod vedením prof. Petra Kvíčaly (Fakulta výtvarných umění VUT v Brně) a v současnosti student doktorského studia tamtéž, je umělcem, jehož tvorba reflektuje velmi hluboký zájem o syntézu malířské teorie a praxe. Základem jeho práce je vždy velmi konkrétní myšlenkový konstrukt, který dále rozvíjí jak materiálově, tak technologicky. Tajovský se ve své malířské praxi opírá o léty prohlubovaný zájem o teorii myšlenkového uchopení média obrazu nejen jako prostředku možného optického odrazu reality, ale také jako indikátoru potenciálu jejího rozšířeného vnímání.

Kurátorka výstavy: Petra Mazáčová

Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury ČR 

Výstava ReVize: Jakub Tajovský / Sousoší bude pro veřejnost otevřena
od 3. 12. 2020, úterý – neděle 10.00–17.00

Red

Red